home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Växtföljd med trädgårds- och jordbruksgrödor där växtresterna återförs som rötrest

{Project} Växtföljd med trädgårds- och jordbruksgrödor där växtresterna återförs som rötrest. [Crop rotation with plant residues returned as biodigestate.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Svensson, Gunnar, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.

Document available online at: http://ekoforsk.slu.se/en


Summary

Idén med projektet är att i en femårig växtföljd klara kväveförsörjningen genom en gröngödslingsgröda samt återföring av växtrester från avsalugrödor och gröngödsling i form av rötrest. Växtföljden innehåller följande grödor:
- gröngödsling
- rödbetor/sockerbetor
- vårvete
- ärtor
- vårkorn med insådd
Fördelarna med systemet är att:
- Växtnäringen sparas från en säsong till en annan och kan därför användas vid önskvärd tidpunkt nästa säsong.
- Kvävefixeringen i gröngödslingen ökar sannolikt eftersom den avslagna växtmassan förs bort.
- Rötresten är flytande och kan därför användas i växande gröda.
- Som biprodukt produceras biogas.
Rödbetorna ligger i ett separat försök med olika behandling av förfrukten och ingående kvalitetsstudier.


Summary translation

Plant residues from a five year crop rotation, including green manure, are being used for biogas production, and the N-rich fermentation residues are being returned at an optimal stage of the most demanding crops.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Crop Sciences
P.O. Box 44
SE-230 53 Alnarp
Gunnar.Svensson@vv.slu.se
Keywords:gröngödsling, femårig växtföljd, green manure, five year crop rotation
Subjects: Crop husbandry > Crop combinations and interactions
Farming Systems > Farm nutrient management
Crop husbandry > Composting and manuring
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Crop Science
Research funders: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Ekoforsk
Start Date:1 January 2002
End Date:31 December 2004
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7572
Deposited On:19 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page