home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Marktäckning med plast i samband med sådd av radodlade grödor

{Project} Marktäckning med plast i samband med sådd av radodlade grödor. [Soil cover with plastic in connection to sowing of row-cultivated crops.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Larsson, Hans, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.

Document available online at: http://ekoforsk.slu.se/en


Summary

Problemet med ogräs i radsådda grödor är störst kring själva plantorna i raden. I ekologisk odling uppgår arbetsinsatsen för ogräsrensning till cirka 150 timmar/ha i sockerbetor och 300 timmar/ha i morötter. En fortsatt utveckling av ekologisk odling kräver nya metoder för kontroll av ogräsen med en radikalt minskad insats av arbetskostnader. Det danska företaget Holmgaard Innovation har tagit fram en maskin för plasttäckning av raden i samband med sådd av t.ex. sockerbetor. I några mindre undersökningar har utrustningen visat sig fungera så bra att det kan innebära ett genombrott för möjligheten att bekämpa ogräs utan insats av herbicider. Emellertid saknas fortfarande en del grundkunskaper om utrustningens förmåga att kontrollera ogräs, effekter på kulturväxtens groning och skadedjurspåverkan. Framtagandet av viktiga grunddata och en objektiv utvärdering av maskinen är förutsättningen för ett genombrott med ny såteknik i ekologisk odling. I ett mindre orienterade försök på Alnarp, med sockerbetor, lök och morötter, provades maskinen 2001 , men utan resurser att närmare följa upp resultaten. Morötter och lök kom upp med reducerat bestånd fast utan ogräs i raden, medan sockerbetorna grodde dåligt och konsumerades av fåglar p.g.a. sen sådd. Vi avser att undersöka sådd av en rad olika fröslag som sockerbeta, lök, morot, kål o.s.v. med den nya såtekniken. Denna undersökning görs i samarbete med konstruktören Holmgaard Innovation och utförs i den ekologiska odlingen på Alnarp under säsongen 2002 och 2003. I undersökningen utvärderar vi : teknisk funktion hos maskinen, bekämpningseffekter och artskillnader på ogräs, groning, uppkomst och vitalitet på olika fröslag, eventuella insektsangrepp. Undersökningen sker i form av ett kontrollerat fältförsök per år med statistisk behandling av de studerade parametrarna.


Summary translation

The sowing of different crops like sugar beet, onion, carrots, cabbage etc. with a new sowing technique where the row is covered with plastic in conjunction with the sowing is being studied. The aim is to evaluate the capability of weed management and the influence on seed germination and insect attacks.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Crop Sciences, SLU
P.O. Box 44   
SE-230 53 Alnarp
Hans.Larsson@vv.slu.se
Keywords:ogräs, groning, insektsangrepp, weed, germination, insect attack
Subjects: Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Crop husbandry > Production systems > Vegetables
Crop husbandry > Greenhouses and coverings
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Crop Science
Research funders: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Ekoforsk
Start Date:1 January 2002
End Date:31 December 2004
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7567
Deposited On:15 Feb 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page