home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Effekter av skorpbrytning på våren i höstsäd

{Project} Effekter av skorpbrytning på våren i höstsäd. [The breaking of soil crust by spring harrowing in autumn-sown cereals.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Myrbeck, Åsa and Rydberg, Tomas, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.

Document available online at: http://ekoforsk.slu.se/en


Summary

I den ekologiska odlingen är man till stor del beroende av mekanisk ogräsbekämpning. Samtidigt är en central fråga på ekologiska gårdar hur kvävebehovet ska täckas. Vid skorpbrytning åstadkoms en ytlig bearbetning (cirka 2–3 cm djup) som troligen orsakar en betydande kvävemineralisering. Ytlagret innehåller vanligen en högre andel organiskt material än den övriga markprofilen och detta skikt har därför en stor mineraliserings-potential. Ytterligare en faktor som styrker teorin att mineraliseringen efter en bearbetning under växtsäsongen är betydande är den höga medeltemperatur som hör försommaren till. Att en bearbetning utförs då grödan är i ett snabbt växande stadie medför att det mineraliserade kvävet kan utnyttjas optimalt till skillnad från det kväve som mineraliseras under höst och vinter. Man kan också vänta sig att få en positiv effekt av skorpbrytningen på bestockningen.
Syfte
Målet med detta projekt är att undersöka vilken effekt en skorpbrytning på våren i höstsäd kan ha på ogräs, kvävemineralisering och bestockning.
Material och metoder
Fältförsöken, två stycken, startade år 2003 och ligger på Ultuna egendom. Ett är placerat på en styv lera och ett på en lättlera. Försöken utförs som blockförsök med fyra upprepningar. Höstvete sås efter plöjning och konventionell såbäddsberedning. Följande fyra led ingår:
A Skorpbrytning med hjälp av Väderstad crossboardvält (2–3 cm djup)
B Skorpbrytning med hjälp av s-pinneharv
C Skorpbrytning med hjälp av ogräsharv
D Referensled, ingen skorpbrytning.
Ogräs räknas på våren, cirka en månad efter skorpbrytningen, och vid skörd. Ogräsen delas in i tistel, rotogräs och örtogräs. Vidare undersöks planttäthet och sjukdomsangrepp i försöket.
Mängden mineralkväve i marken mäts vid tre tillfällen under våren och försommaren, för att jämföra hur stor mineralisering de olika skorpbrytningsmetoderna ger upphov till. I samband med respektive kväveprovtagning klipps också all grönmassa, dvs. huvudgröda, ogräs och eventuell spillsäd, och analyseras på innehållet av kväve. Kvävemängderna i marken tillsammans med den mängd kväve som tagits upp av växtligheten gör det sedan möjligt att uppskatta hur mycket kväve som har mineraliserats i de olika behandlingarna.


Summary translation

The aims of this project are to explore the effects of surface pan breaking in the spring on weeds, nitrogen mineralization and tillers of autumn sown cereals. Various soil tillage methods (crossboard roller, S-tine cultivator and weed harrow) are being compared with untilled treatments.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Soil Sciences, SLU
P.O. Box 7014  
SE-750 07 Uppsala
asa.myrbeck@mv.slu.se
Tomas.Rydberg@mv.slu.se
Keywords:mineralisering, optimalt kväveutnyttjande, ogräs, mineralization, optimal use of nitrogen, weed
Subjects: Crop husbandry > Soil tillage
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Soil and Environment
Research funders: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Ekoforsk
Start Date:1 September 2002
End Date:31 September 2004
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7546
Deposited On:15 Feb 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page