home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Baljväxtreglering via sortblandningar av rajgräs och vitklöver för ensilage och bete

{Project} Baljväxtreglering via sortblandningar av rajgräs och vitklöver för ensilage och bete. [Regulation of legumes by mixing different varieties of ryegrass with white clover for silage and grazing.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Nilsdotter-Linde, Nilla, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

I ekologisk vallodling utgör ofta återväxtskördarna ett utfodringsproblem med alltför höga råproteinhalter och låga fibervärden. Fullständig kontroll över baljväxthalten är svår att uppnå i praktiken. Trots allt finns idag art- och sortmaterial som skulle kunna förbättra regleringsmöjligheterna väsentligt. Nya arter, nya sorter och blandningar av olika sorter med olika växtsätt, utvecklingsrytm och uthållighet kan utnyttja olika nischer i ett växtbestånd och därmed komplettera varandra. Sortblandning tillämpas av en del praktiker, någon fröfirma erbjuder t.ex. rajgräsblandningar med upp till fem olika sorter, men jämförande försök saknas på våra breddgrader.
Betet betyder mycket i ekologisk mjölk- och köttproduktion. En kombination av slåtter och bete är många gånger en lämplig lösning ur praktisk synpunkt. I dag förekommer ingen sort-/artprovning i bete, vilket är en brist. De ekologiska försöksgårdarna Rådde och Ekhaga erbjuder unika möjligheter att jämföra effekten av slåtter och bete i sen återväxt.
En sen diploid sort (2n) av engelskt rajgräs anses ha starkare konkurrensförmåga gentemot vitklöver i återväxtskördarna än en tetraploid sort (4n). I sortprovningen finns i dag en del sorter av rajsvingel där rörsvingel ingår som en korsningskomponent. Övervintringsförmågan är ofta god, men kunskap saknas om sorternas näringsvärde och konkurrensförmåga.
Syftet med projektet är att undersöka effekten av några sortblandningar med engelskt rajgräs/rajsvingel i samodling med vitklöver avseende avkastning, näringsvärde, uthållighet och botanisk sammansättning.
I försöken blandas vitklövern Ramona med olika kombinationer av engelskt rajgräs Herbie (sen, 2n), Helmer (medeltidig, 4n) och Condesa (sen, 4n) eller med rajsvingel Hykor. Dessutom provas på marknaden förekommande blandningar av Gunne (tidig, 2n), Helmer och Leia (sen, 4n) respektive Fennema (medeltidig, 2n), Lasso (sen, 2n), Sameba (sen, 2n), Tivoli (sen, 4n) och Meltra (sen, 4n). Försöken skördas till slåtter två gånger. Därefter betas halva försöken med nöt medan den andra halvan skördas till slåtter ytterligare en gång.


Summary translation

In organic farming the legume content in regrowth is often too high for silage and grazing. Late diploids of perennial ryegrass are considered to be more competitive in regrowth than tetraploids. The purpose of this project is to determine yield, nutritional value, persistence and botanical composition in mixtures with different varieties of perennial ryegrass / Festulolium and white clover.

EPrint Type:Project description
Location:Former department:
Unit of Applied Field Research, FFE
P.O. Box 7043
SE-750 07 UPPSALA
Present department:
Department of Crop Production Ecology
P.O. Box 7043
SE-750 07 Uppsala
Nilla.Nilsdotter-Linde@vpe.slu.se
Keywords:yield, nutritional value, competition, persistence, botanical composition
Subjects: Crop husbandry > Production systems > Pasture and forage crops
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Applied Field Research
Research funders: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Ekoforsk
Start Date:1 January 2002
End Date:31 December 2004
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7543
Deposited On:30 Mar 2006
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page