home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Groning och tidig tillväxt hos ettåriga ogräs

{Project} Groning och tidig tillväxt hos ettåriga ogräs. [Germination and seedling ecology of annual weeds.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Milberg, Per, Linköping University .

Full text not available from this repository.


Summary

Detta projekt syftar till långsiktig kunskapsuppbyggnad kring biologin hos ettåriga åkerogräs. Två aspekter av deras livshistorier är särskilt viktiga för att förstå dessa ogräs förekomst och framgång i olika situationer och grödor, nämligen groning och tidig tillväxt. De båda är också viktiga när man utvecklar icke-kemiska bekämpningsmetoder och nya odlingstekniker på åkermark. Ansökan innehöll två delprojekt men fick halva sökta beloppet. Troligen kommer vi därför att fokusera på groningsbiologi, men projektet har ännu inte startat. Flera aspekter, typ av groningsvila, respons till stratifiering och eftermognadsmönster, kommer i standardiserade försök med en mångfald av arter att klarläggas. Vidare kommer orsakerna till initial variabilitet i groningsvila att studeras, samt det tidsmässiga förloppet i groning i fält och dess variation. Kunskapen kan användas för att förutsäga groning, t.ex. som en respons på jordbearbetning och dess tidpunkt.


Summary translation

The weed problem becomes acute in organic farming. This project focuses on the biological properties of annual weeds on arable land. There are two aspects that are particularly important for an understanding of how weeds occur and what success they have in different situations and crops, namely their germination and early growth. These two aspects are also important when non-chemical control methods and new cropping techniques are to be developed. The knowledge gained in the project can be used to predict germination, for instance in response to soil cultivation.

EPrint Type:Project description
Location:Biologi-IFM
Linköping University
SE-581 83 Linköping
permi@ifm.liu.se
Keywords:non-chemical control, cropping techniques, early growth, dormancy, icke-kemisk bekämpning, odlingsteknik, groningsvila, eftermognadsmönster, respons vid stratifiering
Subjects: Crop husbandry > Weed management
Research affiliation: Sweden > Other organizations
Research funders: Sweden > Formas
Project ID:2001-2023
Start Date:1 January 2002
End Date:31 December 2004
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7540
Deposited On:26 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page