home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Djurmaterialets betydelse vid äggproduktion under ekologiska betingelser

{Project} Djurmaterialets betydelse vid äggproduktion under ekologiska betingelser. [Feeding of layers of different genotypes in an organic feed environment.] Runs 2001 - 2003. Project Leader(s): Andersson, Kjell; Elwinger, Klas and Lagerkvist, Gabrielle, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

Sedan 1 augusti 2000 är det inte längre tillåtet att tillsätta syntetiskt metionin till ekologiskt värphönsfoder, vilket komplicerar sammansättningen av ett fullvärdigt foder. För att metioninrestriktionen inte ska påverka djurens välbefinnande negativt så finns det, som vi ser det, två lösningar. Antingen kan mängden utfodrad metionin ökas genom att öka proteininnehållet i fodret, vilket leder till en icke önskvärd överutfodring av protein, eller så kan man med avelsarbete genetiskt anpassa hönorna till ett foder med lägre metionininnehåll.
Del 1:
Ekologisk äggproduktion är vad beträffar djurmaterial, foder, djurhälsa och effektivitet långt ifrån fulländad. Ett djurmaterial vid SLU har under ca 25 generationer selekterats för goda hälso- och äggproduktionsegenskaper på ett foder med lågt protein/metionin innehåll vilket hypotetiskt gör det lämpligt i ekologisk äggproduktion. Studiens syfte är att under kontrollerade former vid SLU jämföra detta djurmaterial med det vanligast förekommande kommersiella djurmaterialet (LSL) som främst är avsett att användas i konventionell äggproduktion. Djurhållningen kommer beträffande inhysning och skötsel att följa KRAV:s regler (beläggning, fönster, utevistelse). Två "KRAV-foder" som anpassats till resp. djurmaterial kommer att användas, med ett konventionellt värphönsfoder som kontroll. Produktion, foderförbrukning, djurhälsa registreras kontinuerligt. Äggkvalitet, knäck, smuts, gulans och vitans innehåll av ts, protein och fett kontrolleras också. Stor vikt läggs vid "utevistelsefunktionen" avseende skötsel och hygien samt utnyttjandegrad. Projektet förutsätter en byggnadsteknisk anpassning av ett stall (utevistelse, fönster) vid SLU Funbo-Lövsta. Ansökan avser två djuromgångar (upprepning) av studien.
Del 2:
Ett djurmaterial (Svenskhönan) som finns vid SLU har under cirka 25 generationer selekterats för goda hälso- och äggproduktionsegenskaper på ett foder med lågt protein-/metionininnehåll. Genom att det här djurmaterialet har selekterats på ett foder med en låg metioninhalt borde det hypotetiskt sett gjort de här hönorna mer anpassade till den fodermiljö som råder under ekologisk äggproduktion än djur som selekterats på ett kommersiellt värphönsfoder.
Syftet med projektet är att under kontrollerade former, med avseende på äggproduktion och välfärd, jämföra Svenskhönan med de vanligaste förekommande kommersiella djurmaterialen i Sverige, LSL och Hyline. Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka hur de vitt skilda fodermiljöerna som de två djurmaterialen selekterats under påverkat djurens anpassning till ekologisk äggproduktion dvs. om det finns ett samspel mellan genotyp och miljö.


Summary translation

Prohibition on use of synthetic amino acids, GMO products, and limited access to approved raw materials restrict possibilities to compose a nutritionally balanced diet in organic egg production. Differences exist between genotypes of birds to resist feather pecking and cannibalism. An experimental genotype (SH), selected for egg production on low protein diet, was tested against two common commercial hybrids; LSL (Expt. 1) and Hyline (Expt. 2). The birds were fed a control or organic diets, with different sources of protein. LSL and Hyline had a higher production than SH, but production deteriorated more severely in the former genotypes when fed the low protein/methionine diet. Plumage condition was better in SH, compared to LSL. In Expt. 2, feathering remained almost complete but both genotypes were inferior when fed the low protein diet. SH used the outdoor rums more than LSL, as did the groups fed low protein diets. On the contrary, Hyline used the outdoor-area twice as much as SH. The experiments showed differences between genotypes but all performed better on a diet with a high protein quality. Consequently, it is difficult to fulfill standards of 100% organic feedstuffs, without supplements with synthetic methionine or fish meal.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Animal Breeding and Genetics
Funbo-Lövsta
SE-755 97 Uppsala
kjell.andersson@hgen.slu.se
Gabrielle.Lagerkvist@hgen.slu.se
Keywords:low protein/metionin content, adaption, outdoor-area, production, breeding, hen
Subjects: Animal husbandry > Production systems > Poultry
Animal husbandry > Feeding and growth
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Animal Breeding and Genetics
Research funders: Sweden > Formas
Sweden > Swedish Board of Agriculture SJV
Project ID:2001-2385
Start Date:1 February 2001
End Date:31 December 2003
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7289
Deposited On:17 Jan 2007
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page