home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Övervakning och hållbar bekämpning av morotsbladloppan: ekologisk produktion och säker barnmat

{Project} Övervakning och hållbar bekämpning av morotsbladloppan: ekologisk produktion och säker barnmat. [Monitoring and sustainable control of the carrot psyllid: ecological production and safe infant food.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Anderbrant, Olle, Lund University .

Full text not available from this repository.


Summary

Morotsbladloppan, Trioza apicalis (Hemiptera: Homoptera), är en allvarlig skadegörare på morötter i norra Europa. För närvarande finns ingen tillförlitlig övervakningsmetod och upprepad användning av kemiska insekticider (upp till åtta gånger per odlingssäsong) gör att risken för resistensutveckling är påtaglig. I många områden är morotsbladloppan den enda skadeinsekten av betydelse. Om de negativa effekterna av denna art reduceras kan därför ett stort antal odlare förväntas gå över till ekologisk odling. Morötter odlas i vissa områden speciellt för barnmatsproduktion. Reglerna för tillåtna restprodukter av bekämpningsmedel i barnmat har nyligen skärpts, vilket gör att producenterna i princip måste använda råvaror som inte besprutats. I detta projekt kommer olika aspekter av morotsbladloppans ekologi att studeras, med sikte på att hitta en pålitlig metod för att förutse angrepp och en eller flera strategier för att minska eller kontrollera angrepp. Studier av morotsloppans spridning, direkta genom fällfångst av märkta eller omärkta insekter, samt indirekta genom att söka samband mellan avståndet morotsfält-vintervärd (barrträd) och förekomst av angrepp, kommer att genomföras. Vidare kommer betydelsen av kemiska signaler att studeras, både med avseende på feromoner och värdväxtdofter. De kemiska signalerna kommer att kunna utnyttjas för bättre övervakningsmetoder, samtidigt som deras möjligheter att användas för direkt bekämpning kommer att utvärderas.


Summary translation

The carrot psyllid is an important pest of carrot in Northern Europe, and in many areas it is the only pest of significance. If it is possible to alleviate the effects of this species, many growers may be expected to change to organig farming. Those who grow carrots for infant food production must, in principle, grow without chemical control agents in order to meet the requirements stipulated for residual products in infant food. Within the project, a study will be made of the carrot psyllid's ecology in order to find a reliable method of predicting attack. It is also the intention to develop strategies to reduce or control attacks.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Ecology
Lund University
SE-223 62 Lund
Olle.Anderbrant@ekol.lu.se
Keywords:Trioza apicalis, ecology, chemical signals, ekologi, kemiska signaler
Subjects: Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Crop husbandry > Production systems > Vegetables
Research affiliation: Sweden > University of Lund
Research funders: Sweden > Formas
Project ID:2001-2370
Start Date:1 January 2002
End Date:31 December 2004
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7287
Deposited On:26 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page