home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Produktion av rötrest vid hög ammoniumhalt

{Project} Produktion av rötrest vid hög ammoniumhalt. [Production of a high ammonium digesate.] Runs 2002 - 2005. Project Leader(s): Schnürer, Anna, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

Organiskt avfall omvandlas till biogas (metan och koldioxid) genom ett nära samspel mellan mikroorganismer i den syrefria rötningsprocessen. Den bildade biogasen är användbar som energikälla och rötresten, som är rikt på näringsämnen, är möjlig att använda som växtnäring. Rötning av proteinrikt avfall (gödsel, slakteriavfall) innebär vanligtvis problem då ammonium, som frigörs under rötningsprocessen, hämmar de biogasproducerande bakterierna. En relativt hög nivå av ammonium är dock önskvärd då detta ökar värdet på rötresten som växtnäring. Projektet studerar metanbildande bakteriesamhällen som i tidigare studier visats vara toleranta mot höga ammonium koncentrationer. Genom grundläggande mikrobiella studier av de ingående bakterierna ska dessa metanbildande system karakteriseras och optimeras. Därefter utreds möjligheten att etablera dessa bakteriesamhällen i småskaliga biogasreaktorer. Förhoppningen är att dessa studier i förlängningen ska möjliggöra produktion av rötrest med en hög andel växttillgängligt ammonium.


Summary translation

Digestion of organic waste produces biogas and a residue. The biogas can be used as an energy source and the residue as plant nutrient. When waste rich in protein (manure, slaughterhouse waste) is digested, problems often arise since the ammonium given off during the digestion process inhibits the biogas- producing bacteria. The dilemma is that the plant nutrient value of the residue increases if the ammonium level is relatively high. The project shall study methane-producing bacterial communities, which, in previous studies, were found to be tolerant to high ammonium contents. An investigation shall be made whether it is possible to establish these bacteria in small-scale biogas reactors.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Microbiology, SLU
P.O. Box 7025
SE-750 07 Uppsala
Anna.Schnurer@mikrob.slu.se
Keywords:biogas, methane-producing bacterial communities, small-scale biogas reactors
Subjects: Farming Systems > Farm nutrient management
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Microbiology
Research funders: Sweden > Formas
Project ID:2001-2060
Start Date:1 January 2002
End Date:31 December 2005
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7283
Deposited On:26 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page