home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Kolbalanser i det ekologiska lantbruket

{Project} Kolbalanser i det ekologiska lantbruket. [Carbon balances in organic agriculture.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Kätter, Thomas, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

En utökning av arealen där jordbruket bedrivs ekologiskt kommer förmodligen att leda till en ökning av vallarealen om vi ska bibehålla nuvarande produktion av livsmedel. I de flesta fall kommer detta att leda till ökade kolförråd i marken. Å andra sidan kommer minskande spannmålsskördar att leda till ett större arealbehov och därmed kommer den potentiella arealtillgången för fiber- och energigrödor att minska. Vi använder resultat från långliggande fältförsök och karterade fält med olika odlingshistoria för att anpassa modeller som kan användas för att visa konsekvenserna av dessa förändringar. Mätserier som innehåller prov från tiden före och efter 1960-talets atombombssprängningar kommer att användas för att följa den radioaktiva pulsen i marken.


Summary translation

The effect of cultivation on the carbon/ humus content of soil is critical for long term fertility - for structure, drainage and storage of plant nutrients. Two thirds of humus consists of carbon. When organic agriculture increases, grassland area presumably also increases, and therefore in most cases the amount of carbon stored in the soil also increases. Another consequence is that the area for growing cereals increases, and availability of areas for fibre and energy decreases. The project uses the results of long term field experiments and mapped fields where cultivation history is known in order to adapt models that can demonstrate the consequences of the changes. Carbon 14 from nuclear tests in the 1960s is used to monitor the radioactive pulse in the soil.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Soil Sciences, SLU
P.O. Box 7014
SE-750 07 Uppsala
thomas.katterer@mv.slu.se
Keywords:carbon/humus, models, cultivation history, long-term field experiments
Subjects: Soil
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Soil and Environment
Research funders: Sweden > Formas
Project ID:2001-2020
Start Date:1 January 2002
End Date:31 December 2004
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7281
Deposited On:17 Jan 2007
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page