home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Ytkaraktärisering av fosforhalter på markpartiklar med fotoelektronspektroskopi (ESCA) av jordar i olika jordbrukssystem

{Project} Ytkaraktärisering av fosforhalter på markpartiklar med fotoelektronspektroskopi (ESCA) av jordar i olika jordbrukssystem. [Surface characterisation of phosphoruscontents on soil particles by photoelectron spectroscopy (ESCA) of soils, in different agricultural systems.] Runs 2002 - 2005. Project Leader(s): Hylander, Lars, Uppsala University .

Full text not available from this repository.


Summary

Växternas försörjning av fosfor (P) medför speciella problem vid ekologisk odling där lättlöslig handelsgödselfosfor ej tillförs. För att bättre utnyttja markens P-reserver och minska behovet av tillförd P behövs ökad kunskap om fosforns förekomstformer i olika jordar. En ytspektroskopisk metod behövs, eftersom de nuvarande metoderna för uppskattning av växttillgänglig P bygger på kemisk våtextraktion av bulkprover. Nästan alla reaktioner med P i marken sker dock på partikelytorna under helt andra vätskeregimer och jonkoncentrationer. Den mest generella och kvantitativt användbara ytspektroskopiska metoden är fotoelektronspektroskopi för kemisk analys (ESCA), som utvecklats under de senaste tio åren och nu har en detektionsgräns som medger analyser av jordar och sediment. Vårt syfte med projektet är att med hjälp av ESCA karaktärisera fosfor, och övriga element som påverkar dess form, i jordar med olika kemisk och mineralogisk sammansättning. Faktorer viktiga för att uppskatta växttillgängligheten bestäms genom att analysera både rhizosfärjord och jord som ej påverkats av växtupptag. Resultaten från ESCA kommer även att jämföras med röntgenmetoder som ger bulkhalter och med våtkemiska metoder. Ogödslade jordar samt jordar från jordbrukssystem där olika typer av P-gödsel tillförts ska analyseras. Preliminära resultat anger en kraftig utarmning av P på ytan i ogödslade system. Resultaten förs in i en databas och kommer att öka kunskapen om P och dess ytfördelning i svenska jordar. Resultaten förväntas leda till ett bättre kunskapsunderlag vid utnyttjande av markens P-reserver för att undvika skördedepressioner i ekologisk odling och för minskade läckage av P från jordbruksmark.


Summary translation

In order that the phosphorus reserves of soil may be better utilised and the need for bought-in phosphorus reduced, better knowledge is needed of how phosphorus occurs in different soils. Almost all reactions with phosphorus in the soil take place on the surfaces of particles. The object of the project is to characterise phosphorus in different soils with the help of photoelectron spectroscopy for chemical analysis (ESCA) and to estimate its availability to plants. The results will be entered into a database. Preliminary results indicate pronounced phosphorus impoverishment on the surfaces of soil particles in unfertilised systems.

EPrint Type:Project description
Location:Limnology
Centre for Evolutionary Biology
Norbyvägen 20
SE-752 36 Uppsala
Lars.Hylander@ebc.uu.se
Keywords:characterise phosphorus, estimate availability
Subjects: Soil > Soil quality
Research affiliation: Sweden > University of Uppsala
Research funders: Sweden > Formas
Project ID:2001-1994
Start Date:1 January 2002
End Date:31 December 2005
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7280
Deposited On:26 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page