home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Putsningens påverkan på N2-fixering, rhizodeposition, växtmaterialkvalitet och nedbrytning av leguminoser

{Project} Putsningens påverkan på N2-fixering, rhizodeposition, växtmaterialkvalitet och nedbrytning av leguminoser. [The effect of cuttings on nitrogen fixation, rhizodeposition, plant material quality and decomposition of legumes.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Dahlin, Sigrun, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

För att kunna bedöma ett odlingssystems effektivitet och miljöpåverkan krävs bland annat tillförlitliga N-balanser. Baljväxternas totala N-bidrag genom N2-fixering, inklusive N i rötter och rhizodeposition (dvs. N som avges från rotsystemet, döda rötter och rotdelar), är dock föga känt. I N-balanser utesluts det därför ofta, eller ersätts med grova schabloner baserade på ovanjordisk biomassa, vilket kan leda till stora fel i N-balanserna. Projektet syftar till att i modellförsök klargöra N2-fixeringens och rhizodepositionens omfattning och betydelse, samt hur dessa påverkas av putsning.


Summary translation

In order that the effectiveness and environmental impact of a cultivation system may be assessed, reliable nitrogen balances must be available. But the total nitrogen contribution of leguminous plants through nitrogen fixation and rhizodeposition (release from the root system) is largely unknown. Nitrogen fixation and rhizodeposition are therefore often omitted from nitrogen balances, or replaced by rough conventional estimates, which may lead to the wrong conclusion. The project shall, in model experiments, clarify the scope and importance of nitrogen fixation and rhizodeposition, and the way these are affected by cuttings i.e. when the crop is cut to impede the growth of weeds. The researchers shall also investigate how weeding affects the quality of the plant material and the supply of nitrogen to the next crop when leguminous plants are broken down.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Soil Siences
P.O. Box 7014 
SE-750 07 Uppsala
Sigrun.Dahlin@mv.slu.se
Keywords:model experiment, weeding
Subjects: Soil > Nutrient turnover
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Soil and Environment
Research funders: Sweden > Formas
Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Ekoforsk
Project ID:2001-1926
Start Date:1 January 2002
End Date:31 December 2004
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7277
Deposited On:19 Apr 2007
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page