home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Mikrobiella interaktioner i mykorrizosfären och deras betydelse för uthållig "ekologisk" produktion

{Project} Mikrobiella interaktioner i mykorrizosfären och deras betydelse för uthållig "ekologisk" produktion. [Microbial interactions in the mycorrhizosphere and their significance for sustainable, low-input agriculture.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Finlay, Roger, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

Vi har efterhand fått mycket klara insikter om att vid all praktisk växtodling spelar markmikroorganismer och särskilt de växtassocierade/växtpåverkande markmikroorganismerna en nyckelroll för kulturväxternas etablering, hälsotillstånd, näringsupptagning, tillväxt och utveckling. I takt med ett ökande miljömedvetande och en strävan att minimera olika insatsmedel såsom handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel, blir denna nyckelroll också alltmer viktig att hantera och utnyttja. För att klara detta behövs dock betydligt bättre baskunskaper än vi nu har, bl.a. för att förstå hur helheten samt hur systemen fungerar och kan påverkas. Traditionellt har olika typer av markmikroorganismer såsom, mykoorhizasvampar, växtpatogener, rhizosfärbakterier, nedbrytare m.fl. studerats inom olika discipliner. Vi avser i detta projekt att sammanföra och tvärdisciplinärt utnyttja kompetenser från fyra olika laboratorier och med hjälp av detta så långt som möjligt klarlägga agronomiskt viktiga skeenden i skärningspunkten där olika mikroorganismgrupper möts och sannolikt mycket intensivt samspelar, det vill säga i mykorrhizosfären. Mikroorganismer kommer att isoleras från jordar/rötter som odlats ekologiskt och traditionellt samt från jordar under omställning. Olika grupper av organismer kommer att karaktäriseras – med traditionella biokemiska och med DNA-baserade metoder – och testas i olika redan etablerade mikrokosmsystem, i grupper eller isolat enskilt, men också där olika grupper fås att samspela. Ett antal olika moderna metoder, såsom: GFP- och lux-märkning, epifluorescent- och laser konfocalmikroscopi, märkning/färgning som inkluderar Calcofluor white, Nile red, Syto 13, DIOC7, CFDA, och Snarf-1 m.fl., samt analyser av nya och/eller i sammanhanget intressanta metaboliter/enzymer, kommer sedan att utnyttjas för detaljanalyser av intressanta skeenden. Vi förutser att de erhållna resultaten kommer att kunna, ganska direkt, utnyttjas för fortsatta undersökningar i fält liksom till viss del också för rådgivningen inom ekologisk odling.


Summary translation

In all crop farming, soil microorganisms play a key role in the establishment, health status, nutrient uptake, growth and development of crop plants. When the use of agrochemical inputs such as commercial fertilizers and chemical control agents is minimized, the role of soil microorganisms becomes even more important. We already know quite a lot about different groups of microorganisms, but need to know more about how they function together. The project shall in interdisciplinary cooperation try to elucidate agronomical important events in the mycorrhizosphere where different groups of organisms meet and probably interact. It shall be possible for the results, to a certain extent, to be used directly for an advisory service in organic production.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Forest Mycology and Pathology
P.O. Box 7026
SE-750 07 Uppsala
Roger.Finlay@mykopat.slu.se
Keywords:interdisciplinary
Subjects: Soil > Soil quality > Soil biology
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Forest Mycology and Pathology
Research funders: Sweden > Formas
Project ID:2001-2374
Start Date:1 January 2002
End Date:31 December 2004
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7271
Deposited On:25 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page