home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Odlingssystemets ekologi: gröngödsling som mångfunktionellt redskap i grönsaksodling

{Project} Odlingssystemets ekologi: gröngödsling som mångfunktionellt redskap i grönsaksodling. [The ecology of ghe cultivation system: Green manure as a multifunctional "tool" in vegetable production.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Rämert, Birgitta, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.

Document available online at: http://ekoforsk.slu.se/en


Summary

Gröngödslingsgrödor med kvävefixerande baljväxter tillför lokalt producerat kväve till odlingssystemet. I detta projekt undersöks olika sätt att ta tillvara det kvävet som fixerats i gröngödslingsgrödor och hur detta påverkar växtnäringsleveransen till avsalugrödan, angrepp av skadegörare, produktkvalitet samt odlingssäkerhet och ekonomi i odlarledet. Fyra system för användning av gröngödsling i vitkål studeras:
· Direktnedbrukning av gröngödslingen
· Samodling mellan gröngödsling och avsalugröda
· Rötning av grönmassan från gröngödslingsgrödan
· Kompostering av grönmassan från gröngödslingsgrödan.
I projektet undersöks även de bakomliggande orsakerna till skillnaderna mellan systemen för att kunna dra generella slutsatser av relevans även i andra grödor. Bland annat studeras skadegörarnas populationsdynamik samt påverkan på kvävefixering och rhizosfärflora.


Summary translation

Green manuring is a local cultivation resource. The question is how it can best be used in growing e.g. white cabbage. A study is made of four ways of using green manure: direct
ploughing-in of green manure in the spring prior to planting, mixed cropping of white cabbage and green manure crops, and use of both digested and composted green manure.
The different systems are studied with regard to delivery of plant nutrients, plant protection, product quality, safety of cultivation and economy. Six farmers take part with their crops in the tests. The project also comprises a large joint field project where more than tenresearchers cooperate.

EPrint Type:Project description
Location:Crop Production Ecology, SLU
P.O. Box 7043
SE-750 07 Uppsala
Birgitta.Ramert@evp.slu.se
Keywords:green manuring, mixed cropping, white cabbage, compost, pests, nutrient supply, product quality, economics, gröngödsling, samodling, vitkål, kompost, skadedjur, växtnäringsleverans, odlingssäkerhet, produktkvalitet, ekonomi
Subjects: Crop husbandry > Crop combinations and interactions
Crop husbandry > Production systems > Vegetables
Crop husbandry > Composting and manuring
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Crop Production Ecology
Research funders: Sweden > Formas
Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Ekoforsk
Project ID:2001-1835
Start Date:1 January 2002
End Date:31 December 2004
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7262
Deposited On:25 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page