home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Generalistiska predatorer: en studie av predation, födoval och konkurrens på ekologiska och konventionella gårdar

{Project} Generalistiska predatorer: en studie av predation, födoval och konkurrens på ekologiska och konventionella gårdar. [Predation rate, prey choise and intraguild interference by generalist predators on organic and conventional farms.] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Barbara, Ekbom, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

Spindlar och jordlöpare är generalistiska predatorer som bl.a. äter skadeinsekter. Tidigare studier har visat att predationen på nyinflugna havrebladlöss är högre på ekologiska gårdar jämfört med konventionella samt i småskaliga system med mycket vallodling. Tänkbara förklaringar till den lägre predationen i konventionella och/eller storskaliga, ettåriga odlingssystem är lägre tillgång till alternativa byten och högre förekomst av predation mellan olika naturliga fiender. Predation kan studeras på flera olika sätt. En metod är detektion av bytes-DNA i predatorernas maginnehåll med hjälp av PCR. Syftet med detta projekt är att i olika odlingssystem studera och jämföra 1) predationen på havrebladlusen 2)predationen på och betydelsen av alternativ föda, 3) förekomst av predation mellan olika naturliga fiender. Fältarbetet äger rum på 5 ekologiska och 5 konventionella gårdar i närheten av Uppsala. Målsättningen är att öka förståelsen kring de faktorer som påverkar generalistiska predatorer samt generera råd om vad en lantbrukare kan göra för att få en optimerad biologisk bekämpning.


Summary translation

Spiders and ground beetles are some of the most abundant generalist predatory arthropods within arable crops. They are recognized as important contributors to conservation biological control. Several studies show that communities of different predator species may be more effective at controlling pests than single species. On the other hand, evidence is growing that different species of predators may interfere with each other, potentially reducing their value in biological control. Another question is the role of alternative prey for the efficacy of generalist predators as biocontrol agents. Modern molecular techniques, such as PCR, have greatly improved our ability to identify prey in the guts of predators. We will study; Predation rates: Are aphids an important source of food for spiders and ground beetles in contrast to other prey items? Is there a difference in predation rates between ecological and conventional farms, between different habitats within farms? Intraguild interference: Is predation among different species of predators interfering with their biological potential?

EPrint Type:Project description
Location:Department of Entomology, SLU
P.O. Box 7044
SE-750 07 Uppsala
Barbara.Ekbom@entom.slu.se
Keywords:biological control, PCR, aphids, spiders, ground beetles, biologisk bekämpning, bladlöss, spindlar, jordlöpare
Subjects: Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Environmental aspects > Biodiversity and ecosystem services
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Entomology
Research funders: Sweden > Formas
Project ID:2004-0424
Start Date:1 July 2004
End Date:30 June 2007
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7257
Deposited On:25 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page