home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Reläodling för ökad uthållighet i ekologisk odling

{Project} Reläodling för ökad uthållighet i ekologisk odling. [Relay cropping for increased sustainability in organic farming.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Roslon, Ewa, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

Framtidens ekologiska odlingssystem måste, om de ska vara acceptabla ur miljö- och uthållighetssynpunkt, baseras på en betydligt större andel bevuxen mark samt mindre intensiv jordbearbetning än i dag. Projektets målsättning är att studera effekten av att odla höstvete i vårsådda grödor i ett odlingssystem baserat på reläodlingsteknik, där vår- och höstgröda sås samtidigt. Därmed nyttjas naturens arbete på ett sätt som minskar behovet och kostnaderna för insatsmedel i jordbruket samt minskar jordbrukets negativa miljöeffekter. Utformning av ett odlingssystem med ettåriga grödor som reläodlas så att marken hålls bevuxen och inte behöver bearbetas mellan två grödor medför betydande miljömässiga och ekonomiska fördelar: minskat kväveläckage och bättre kvävestyrning samt reducerat energibehov, maskinslitage och arbetskraftsbehov.
Tre växtföljdssekvenser kommer att studers: havre–höstvete, ärter–höstvete och åkerböna–höstvete. I försöken jämförs växtföljdssekvenser där grödorna antingen (1) reläodlas, (2) odlas efter varandra med mellanliggande plöjning och såbäddsberedning, s.k. konventionell odling, eller (3) odlas efter varandra utan plöjning eller såbäddsberedning dvs. direktsås.
Försöken utförs i fält där de faktorer som påverkar systemets effektivitet och uthållighet undersöks. Forskningen utförs med avseende på avkastning, kvävehushållning, förfruktseffekter, ogräseffekt och energiförbrukning.


Summary translation

Future organic farming systems should be based on the principles of reduced soil cultivation and long periods of-green land to be acceptable from the environmental and sustainability point of view. The aim of the project is to study effects of relay cropping of annual cereals, with winter wheat sown together with a spring crop in spring. A cropping system based on relay cropping, when autumn tillage is excluded, results in environmental and economic benefits and might: i) reduced use of energy and manpower, ii) delayed mineralisation and leaching of nitrogen and iii) reduced weed pressure. Three cropping systems will be studied: 1) winter wheat undersown in oats 2) winter wheat undersown in pea 3) winter wheat undersown in broad bean. The crops will be 1) relay cropped, 2) cropped on traditional cultivation measures or 3) direct drilled. The efficiency and sustainability of the system will be studied in field experiments. The project will encompass studies of yield, efficient use of nitrogen, the effect of preceding crop, weed control and fossil energy use.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Crop Production Ecology
P.O. Box 7043
SE-750 07 Uppsala
Ewa.Roslon@evp.slu.se
Keywords:undersow, winter wheat, broad bean, direct drilled, yield, efficient use of nitrogen, effect of preceding crop, weed control, fossil energy use, såbäddsberedning, direktsådd, avkastning, kvävehushållning, förfruktseffekt, ogräseffekt, energiförbrukning
Subjects: Farming Systems > Farm nutrient management
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Crop Production Ecology
Research funders: Sweden > Formas
Project ID:2004-0439
Start Date:1 January 2005
End Date:31 December 2007
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7174
Deposited On:25 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page