home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Ogräsreglering i ekologisk odling - en studie av åkermolke (Sonchus arvensis L.)

{Project} Ogräsreglering i ekologisk odling - en studie av åkermolke (Sonchus arvensis L.). [Weed control in organic farming - a study of sow-thistle (Sonchus arvensis L).] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Fogelfors, Håkan, Swedish University of Agricultural Sciences .

Full text not available from this repository.

Document available online at: http://ekoforsk.slu.se/en/


Summary

Reglering av perenna ogräs som åkermolke (Sonchus arvensis L.), åkertistel (Cirsium arvense (L.) Scop.) och i viss mån kvickrot (Elymus repens (L.) Gould) är en av de största utmaningarna inom ekologisk odling. Speciellt i norra Sverige har åkermolke blivit ett av de allra besvärligaste ogräsen på gårdar med ekologisk inriktning.
Många studier har gjorts kring kvickrot och åkertistel och vi vet tämligen väl hur dessa ogräsarter fungerar och hur man kontrollerar dem på effektivaste sätt. När det gäller åkermolke så har det gjorts betydligt färre studier. Det man vet är att åkermolke är som känsligast för störning vid 5-7 bladsstadiet samt att den går in i en fysiologisk vila på sensommaren/hösten. Detta gör det svårt att reglera den med mekanisk jordbearbetning på hösten. Vi saknar däremot kunskap om samspelseffekter d.v.s. hur reagerar åkermolke på bl.a. konkurrens från olika grödor i kombination med varierande jordbearbetnings- och avslagningsstrategier?
I detta projekt kommer vi därför att studera hur tillväxt och utveckling hos åkermolke påverkas av konkurrens från olika grödor i kombination med varierande strategier för mekanisk jorbearbetning och avslagning. Målet är att kunna utveckla mer effektiva metoder för reglering av åkermolke i ekologisk odling inom de regioner där denna ogräsart utgör ett stort problem idag.


Summary translation

Regulation of perennial weeds like sow-thistle (Sonchus arvensis L.), creeping thistle (Cirsium arvense (L.) Scop.), and common couch (Elymus repens (L.) Gould) - is one of the greatest challenges in organic farming. Especially in the northern parts of Sweden, S. arvensis has become one of the most difficult perennial weeds to control on organic farmland. Several studies has been performed on how to control C. arvense and E. repens. There are, however, fewer experiments performed on S. arvensis and much research is still to be done in this area like for example detailed studies in controlled environment on the influence of competition from crops in combination with mechanical control on the growth and development of S. arvensis. In the planned experiments, we are therefore going to study how S. arvensis is affected by various crops, cultivation techniques and mowing. The aim is to develop more effeicient weed control methods for S. arvensis in organic farming.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Crop Production Ecology
P.O. Box 7043
SE-750 07 Uppsala
Hakan.Fogelfors@vpe.slu.se
Keywords:konkurrens, jordbearbetning, avslagning, samspelseffekter, competition, mechanical control, cultivation techniques, mowing, synergetic effects
Subjects: Crop husbandry > Weed management
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Crop Production Ecology
Research funders: Sweden > Formas
Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Ekoforsk
Project ID:2004-0489
Start Date:1 January 2005
End Date:31 December 2007
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7172
Deposited On:31 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page