home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Grön traktor, långsiktiga lösningar för det ekologiska lantbrukets självförsörjning med biobaserade drivmedel

{Project} Grön traktor, långsiktiga lösningar för det ekologiska lantbrukets självförsörjning med biobaserade drivmedel. [Green tractor, bio-based fuels for use in organic farming in long term perspective.] Runs 2004 - 2006. Project Leader(s): Hansson, Per-Anders, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

Beräkningar visar att det ekologiska jordbruket i Sverige årligen förbrukar minst 36 000 kubikmater dieselolja vilket knappast kan bedömas som långsiktigt hållbart. I ett kort tidsperspektiv har tre drivmedel (etanol, RME och biogas) under vissa förhållanden potential att göra ett ekologiskt lantbruk självförsörjande på biobaserade drivmedel. På längre sikt (5-20 år) kommer dock ett antal nya tekniker att bli tillgängliga, vilka i systemstudier visat sig ha större möjligheter. En typ av nya bränslen (främst vätgas och metanol) baseras på fordon med bränsleceller. Andra kedjor baseras på vanliga förbränningsmotorer, men drivmedel producerad från biomassa med ny teknik, exempelvis metanol, DME och FT-diesel. Projektet ska studera de nya teknikerna och deras egenskaper vid tillämpning i ett ekologiskt lantbruk när det gäller teknik, ekonomi och miljöeffekter.


Summary translation

Estimations show that the organic farms in Sweden annually consume ca 36000 m3 of diesel oil, which hardly can be judged as sustainable in the long term. A change-over to bio-based fuels is supported by the Swedish authorities and will be a logical step towards a food production system on the terms of the nature. Three fuels (ethanol, RME and biogas) have under certain conditions the technical potential to make organic farms self-supporting with bio-based fuels. In a longer term perspective, new technologies will be available, which in systems studies have shown better energy- environmental and economical characteristics. One type of new fuels (foremost methanol and hydrogen gas) is based on vehicles with fuel cells.
Other chains are based on IC-engines and biofuels such as methanol, DME and FTD. The main purpose for this work is to study the energy efficiency, nutrient management and total environmental load for each of the identified systems. The analysis will be based on LCA methodology and a computerised model, based on the graphical interface in Matlab-Simulink.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Biometry and Engineering
P.O. Box 7032
SE-750 07 Uppsala
Per-Anders.Hansson@bt.slu.se
Keywords:RME, biogas, methanol, DME, FTD, ethanol, hydrogen gas, energy efficiency, nutrient management, environmental load, LCA, modelling, vätgas, etanol, metanol, växtnäringshushållning, energieffektivitet, miljöpåverkan
Subjects: Knowledge management > Research methodology and philosophy > Systems research and participatory research
Farming Systems
Farming Systems > Buildings and machinery
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Biometry and Engineering
Research funders: Sweden > Formas
Project ID:2004-0330
Start Date:1 July 2004
End Date:30 June 2006
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7161
Deposited On:27 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page