home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Odling och fodervärde av blålupin som tillskottsfoder, en jämförelse med ärter

{Project} Odling och fodervärde av blålupin som tillskottsfoder, en jämförelse med ärter. [Cultivation and feedingvalue of narrow-leafed lupin, a comparison with peas.] Runs 2005 - 2008. Project Leader(s): Boström, Ullalena, Swedish University of Agricultral Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

En mjölkproduktion enbart baserad på ekologiskt foder ställer stora krav på inhemsk odling av proteingrödor. I Sverige är endast några få kvävefixerande, ettåriga arter lämpliga. Odlingen av ärter begränsas av förekomsten av rotröta. Eftersom även åkerböna tycks kunna överföra sjukdomen är den mindre lämplig som omväxlingsgröda. Nya, tidigt mognade sorter av smalbladig lupin med högt proteininnehåll lämpar sig som foder både till idisslare och enkelmagade djur. I Sverige har vi mycket begränsade erfarenheter av lupin när det gäller odlingsteknik och fodervärde. Den förhållandevis korta odlingssäsongen visar på ett behov att ibland skörda innan fröet är helt moget.
Målsättningen med detta delprojekt är att utveckla en tillväxt- och utvecklingsmodell för svenskodlad lupin som:
1. gör det möjligt att identifiera förutsättningarna för lupinodling i olika områden i Sverige,
2. att prediktera sannolikheten för att fröet ska hinna mogna under en viss odlingssäsong, och
3. att visa på alternativa metoder att tillvarata skörden.
Odling av en för Sverige ny art som smalbladig lupin jämförs med en sedan lång tid känd gröda som ärter när det gäller möjliga odlingsområden och fodervärde. I klimatkammare, växthus och fält följs tillväxt och utveckling genom successiva provtagningar. Avkastningen bestäms liksom fodervärden för det skördade fröet. Möjligheterna att skörda grödan i förtid för konservering eller ensilering undersöks där hänsyn tas till hygienisk kvalitet och fodervärden.


Summary translation

The project aims to identify the potential and significance for growing narrow-leafed lupin in Sweden and to explore the possibilities to harvest the crop also before seed maturity. Dairy cattle production based on home-grown organic feeds demands the cultivation of protein crops. Although the cultivation of annual nitrogen-fixating crops is necessary for the development of sustainable organic agriculture, the number of suitable plant species is limited. New, early maturing, varieties of narrow-leafed lupin seem promising but experience and knowledge about cultivation and feeding value under Swedish conditions is insufficient.
This project aims to clarify relationships between plant development and weather conditions for two types of lupins, one branched and one unbranched, in comparison to peas chosen as a well-known crop in Sweden. Results from climate chambers, greenhouse studies and field trials will be used to design a model of growth and development of lupin under Swedish conditions. The possibilities to harvest the crop before maturity and the feeding value as influenced by cultivation conditions will be explored.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Crop Production Ecology, SLU
P.O. Box 7043
SE-755 97 Uppsala
Ullalena.Bostrom@vpe.slu.se
Keywords:plant development, early maturing, climate chambers, greenhouse studies, field trials, klimatkammare, växthus, fältförsök, tillväxtmodell, utvecklingsmodell
Subjects: Crop husbandry > Production systems > Pasture and forage crops
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Crop Production Ecology
Research funders: Sweden > Formas
Project ID:2004-0459
Start Date:1 January 2005
End Date:31 January 2008
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7155
Deposited On:27 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page