home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Isolering och identifiering av ogräshämmande substanser utsöndrade av korn

{Project} Isolering och identifiering av ogräshämmande substanser utsöndrade av korn. [Isolation and identification of weed suppressing factors secreted by barley.] Runs 2004 - 2008. Project Leader(s): Didon, Ulla, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

Projektet kompletterar forskning på Svalöf Weibull AB (SW) med syfte att inkludera allelopati (dvs. förmåga att hålla tillbaka ogräs genom utsöndring av olika kemiska substanser) i urvalskriterierna i förädlingen av nya svenska kornsorter. Resultat från SW har visat att de olika lantraserna är av särskilt intresse. I denna ansökan presenteras ett projekt med syfte att:
* Isolera och identifiera den kemiska sammansättningen i rotexudat från kornsorter och lantraser med allelopatisk verkan.
* Identifiera den aktiva substansen genom tester på ett antal testväxter.
* Verifiera i fältstudier den tillväxthämmande effekten av kornsorter och lantraser på ett antal testväxter.
Isolering, identifiering och test av enskilda aktiva ämnen kommer att underlätta arbetet att inkorporera egenskapen allelopati på ett optimalt sätt i det svenska sortmaterialet. Identifieringen av enskilda aktiva ämnen gör det möjligt att utveckla DNA-markörer, kartlägga de gener som styr, göra växtens produktion av allelokemikalier mer resurseffektiv samt eventuellt leda till framställning av bioherbicider. Identifieringen av de aktiva substanserna möjliggör en miljömässig riskanalys av allelopati.
Material och metoder
A) Korrelera tillväxthämning hos testväxter med rotexudat från kornsorter och lantraser med visad allelopatisk effekt.
B) Isolering, testning och karaktärisering av substanserna i rotexudaten med HPLC, LC/MS och NMR.
C) Simulering av påverkan. Effekt av specifika allelokemikalier på testväxter.
D) Verifiering i fältstudier.


Summary translation

1. To identify and characterise the allelochemical compounds released in root exudates of barley cultivars and land races with allelopathic effect (selected by Svalöv Weibull AB).
2. To identify the active compounds through bioassay tests.
3. To verify in field studies the growth inhibition effect of barley cultivars and land races on test species.
Identification of individual active substances provide the potential to developing DNA-markers, map the genes responsible for the allelopathic effect, make the plants production of allelochemicals resource-efficient and may also lead to production of bioherbicides.
Materials and methods
A) Establishing a correlation between growth inhibition in test species and root exudates of barley cultivars in bioassays.
B) Isolating, identifying and characterising of the allelochemicals with HPLC, LC/MS and NMR.
C) Establishing a correlation between growth inhibition and specific allelochemicals in bioassays.
D) Verify the effect of released allelochemicals in field studies.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Crop Production Ecology
P.O. Box 7047
SE-750 07 Uppsala
Ulla.Didon@vpe.slu.se
Keywords:allelochemical compounds, land race, bioassay tests, HPLC, LC/MS, NMR, root exudates, field study, allelokemikalier, lantras, genkartering, rotexudat, fältstudie
Subjects: Crop husbandry > Production systems > Cereals, pulses and oilseeds
Crop husbandry > Crop combinations and interactions
Crop husbandry > Weed management
Crop husbandry > Breeding, genetics and propagation
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Crop Production Ecology
Research funders: Sweden > Formas
Project ID:2004-0540
Start Date:1 August 2004
End Date:31 August 2008
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7154
Deposited On:27 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page