home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Utveckling av ett multivalent vaccin mot lungmask, studier av parasitens genetiska struktur och antigen variation

{Project} Utveckling av ett multivalent vaccin mot lungmask, studier av parasitens genetiska struktur och antigen variation. [Towards a multivalent lungworm vaccine, studies on parasite genetic structure and antigenic diversity.] Runs 2004 - 2006. Project Leader(s): Höglund, Johan, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

Det finns cirka 1.7 millioner nötkreatur i Sverige. De producerar jordbruksprodukter till ett värde av 15 biljoner kronor årligen. Nötkreatur är dessutom betesdjur och bidrar till att vidmakthålla det öppna jordbrukslandskapet. Parasitinfektioner är otvetydigt ett av de största djurhälsoproblemen hos betesdjur. Angreppen måste följaktligen begränsas. Vaccination är att föredra vid kontroll av lungmasken Dictyocaulus viviparus. Det finns idag ett väl fungerande levande vaccin, men det har dessvärre även flera nackdelar. Avmaskning är således fortfarande hörnstenen i kontrollprogram mot lungmask. Användningen är dock ifrågasatt bland annat till följd av att vissa parasiter blivit resistenta. Det finns även ett utbrett motstånd mot läkemedelsrester i livsmedel och mot spridningen av dessa substanser i miljön. Inom ekologiskt lantbruk är dessutom förebyggande avmaskningar inte tillåtna. Målsättningen med det föreslagna projektet är att: 1) etablera metoder för att studera den övergripande genetiska variation hos D. viviparus, och 2) studera om denna variation är korrelerad med polymorfism hos gener som kodar för proteiner som framkallar immunologiska svar hos värddjuret och därmed ger skydd mot infektion. Kunskapen om dessa aspekter är idag i det närmaste obefintlig beträffande lungmask. Vi avser därför att undersöka den övergripande genetiska variationen hos olika isolat av parasiten och hos gener som kan tänkas ingå ett syntetiskt vaccin.


Summary translation

Cattle is the most important livestock species in Swedish agriculture. There are 1.7 million animals providing products at a value of 15 billion SEK annually. These animals are also preserving the open landscape. Nematodes impose considerable constraints on livestock production systems and must be controlled. However, control using antiparasitic drugs is not allowed in organic farming. This usage is questionened (i.e. due to anthelmintic resistance, consumers concerns about food residuals, and effects on ecosystems) . Accordingly new non-chemical and sustainable options are required. Vaccination is the preferred option against lungworm. However, the present vaccine has considerable drawbacks. Thus, research must be directed towards the development of a multivalent vaccine based on recombinant technology. Genetic variation in the parasite population is likely to impact tarqet antigens. Therefore it is essential to: 1) establish methods to analyse population genetic diversity, 2) understand how overall genetic diversity is correlated with polymorphism in antigens involved in the development of protection.

EPrint Type:Project description
Location:Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Parasitology and Virology
P.O. Box 7036
SE-750 07 Uppsala
Johan.Hoglund@bvf.slu.se
Keywords:Dictyocaulus viviparus, analyse methods, genetic diversity, polymorphism in antigens, development of protection, analysmetoder, genetisk diversitet, polymorfism hos gener, immunologiskt svar, syntetiskt vaccin
Subjects: Animal husbandry > Production systems > Dairy cattle
Animal husbandry > Health and welfare
Animal husbandry > Production systems > Beef cattle
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Research funders: Sweden > Formas
Project ID:2004-0432
Start Date:1 January 2004
End Date:31 December 2006
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7146
Deposited On:27 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page