home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Den ekologiska produktionens landskapsekologi: växtskydd och biodiversitet

{Project} Den ekologiska produktionens landskapsekologi: växtskydd och biodiversitet. [Landscape ecology of organic production: plant protection and biodiversity.] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Bengtsson, Jan, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

Några nyckelfrågor för en storskalig omläggning till ekologisk produktion är växtskyddsproblematiken och den biologiska mångfalden. Skadegörares dynamik, liksom den biologiska mångfaldens dynamik, sker oftast på gårds-, landskaps- och regional skala, snarare än enskilda fält. Ekologiska kunskaper på dessa större skalor är nödvändiga för att kunna genomföra den politiskt beslutade storskaliga omläggningen till ekologisk odling på >20 % av jordbruksarealen.
Forskningstemats fyra doktorander fokuserar på problem kring en storskalig omläggning till ekologisk produktion, t.ex. hur man ska gynna nyttiga organismer och den biologiska mångfalden. Ett nytt doktorandprojekt ska i brukarmedverkan undersöka hur man ska utforma jordbruksgårdar för att gynna biodiversitet och organismer som utför viktiga ekosystemtjänster. Forskningstemat är integrerat med andra teman och forskarskolan i Formas program om ekologisk produktion.


Summary translation

Within this project, a group of young researchens who have fundamental knowledge of population ecological and evolutionary issues, relevant for organic production, shall be established. These postgraduate students shall be capable of translating their knowledge into the design of farming systems and advice for farmers. The postgraduate projects concern biological pest control, evolutionary processes in the cultural landscape, with the emphasis on weeds in organic production systems, and the effect of the farming system on biological diversity.

EPrint Type:Project description
Location:Ecology and Crop Production Science
P.O. Box 7043   
SE-750 07 Uppsala
Jan.Bengtsson@evp.slu.se
Keywords:postgraduate students, advice, farming system, weeds, biological pest control
Subjects: Knowledge management > Education, extension and communication
Environmental aspects > Biodiversity and ecosystem services
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Crop Production Ecology
Research funders: Sweden > Formas
Project ID:2004-0390
Start Date:1 July 2004
End Date:30 June 2007
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7137
Deposited On:03 Apr 2006
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page