home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Risiko og risikohandtering i økologisk jordbruksproduksjon

{Project} ØKORISK: Risiko og risikohandtering i økologisk jordbruksproduksjon. [Risk and risk management in organic farming.] Runs 2002 - 2005. Project Leader(s): Flaten, Ola, Norwegian Agricultural Economics Research Institute .

Full text not available from this repository.


Summary

Myndighetene har som målsetning at ti prosent av det totale jordbruksarealet skal være omlagt til økologisk areal innen 2009. Ved beslutninger på bruksnivå om å legge om til og å opprettholde økologisk drift må bl.a. lønnsomhet og risiko vurderes. Analyser av risiko i økologisk drift har vært fraværende i Norge. Også internasjonalt er få studier utført, og det er et klart behov for mer forskning på området. Målet med dette samarbeidsprosjektet mellom NILF, NORSØK og NVH er å øke kunnskapen om risiko og risikohandtering innenfor økologisk jordbruksproduksjon. Det vil være et omfattende internasjonalt samarbeid i prosjektet (bl.a. med Wageningen, Nederland og Danmarks JordbrugsForskning). Både biologisk og økonomisk risiko inngår. Anerkjente teorier og metoder innen statistikk og risikoanalyse vil tilpasses problemstillinger i økologisk jordbruk. Prosjektet vil ta for seg omfang av risiko i økologisk jordbruksproduksjon, strategier som økologiske produsenter nytter for å handtere risiko og gardsmodeller for å analysere økonomisk optimal tilpasning under usikkerhet i økologisk jordbruk. Prosjektet vil omfatte gardsbruk i omleggingsfasen og ferdig omlagte bruk. Resultatene av prosjektet vil komme direkte til nytte for rådgivere og gardbrukere, og vil bidra med vesentlig informasjon for politiske og forvaltningsmessige tiltak/beslutninger.


Summary translation

The Norwegian authorities aim at 10 percent of the total farmland to be converted to organic farming practices by 2009. Among other things, profitability and risk regarding conversion to and continuation of organic management have to be assessed in decision-making at the farm level. Analyses of risk in organic farming have not been carried out in Norway. Also internationally, only a few studies have been performed. There is a need for more research in this area. The aim of this collaborative project between NILF, Norwegian Centre for Ecological Agriculture and Norwegian School of Veterinary Science is to increase the knowledge on risk and risk management in organic farming. There will be an extensive international collaboration in the project (e.g. with Wageningen University in the Netherlands and DARCOF, Denmark). Biological as well as economic risks are covered. Recognised theories and methods in statistics and risk analysis will be adapted to issues in organic farming. The project will cover issues such as exposure of and sources of risk in organic farming, organic farmers' risk management strategies and farm models to analyse optimal economic adjustment under uncertainty in organic farming. The project will comprise converted and in-conversion farms. The results generated from the project will directly benefit the extension service and farmers, and will contribute significant information for the policy makers.

EPrint Type:Project description
Location:NILF
Postboks 8024 Dep.
NO-0030 OSLO
NORWAY
Keywords:risiko, risikohandtering, strategi, økonomisk tilpassing, gardmodeller, risk, risk management, farm modelling, strategy, economic adjustment, ØKORISK
Subjects: Knowledge management > Research methodology and philosophy > Specific methods > Surveys and statistics
Animal husbandry > Health and welfare
Farming Systems > Farm economics
Research affiliation: Norway > NILF - Norwegian Agricultural Economics Research Institute
Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
Norway > Other organizations
Research funders: Norway > RCN - Research Council of Norway
Related Links:https://orgprints.org/perl/search/advanced?addtitle%2Ftitle=&addtitle%2Ftitle_merge=ALL&authors=&authors_merge=ALL&editors=&editors_merge=ALL&abstract%2Fengabstract=&abstract%2Fengabstract_merge=ALL&keywords=%C3%98KORISK&keywords_merge=ALL&subjects_merge=A
Acronym:ØKORISK
Project ID:NILF id: I027; NFR (RCN) id: 151264/110
Start Date:1 July 2002
End Date:30 June 2005
Deposited By: Flaten, Dr. Ola
ID Code:6124
Deposited On:13 Feb 2006
Last Modified:20 Aug 2009 14:28

Repository Staff Only: item control page