home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Jord, planter og husdyr (JORDBRUK)

{Programme} Jord, planter og husdyr (JORDBRUK). [Soil, plants and livestock (AGRICULTURE).] Runs 2000 - 2005. Programme Leader(s): Danielsen, Kristin.

[thumbnail of sluttrapport_jord_planter_husdyr.pdf] PDF - English
88kB

Document available online at: http://www.forskningsradet.no/jordbruk


Summary

Mål: Programmet skal medvirke til økt kunnskap for videre utvikling av primærproduksjonen i jordbruket. Det skal legges vekt på bærekraftig bruk av innsatsfaktorer gjennom hele produksjonskjeden, slik at ressurs- og produksjonsgrunnlag kan forvaltes i et langsiktig perspektiv med sterk fokusering på miljø, kulturlandskap, helse og livskvalitet. Norske konkurransefordeler skal utnyttes for å fremme produktkvalitet, produktivitet og lønnsomhet i næringa. Generelt mottar programmet/aktiviteten søknader fra:
Næringslivet, Forskningsinstitutter og Universitet- og høgskolesektoren.
Totalbudsjett er på 35,2 mill. kroner.
Det arbeides for å få til en fellesutlysning for programmet Jord, planter og husdyr, Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og forskningsmidler over jordbruksavtalen. Prioriterte områder for den samordnede utlysningen, aktuelle søknadstyper og dato for den samordnede utlysningen vil bli kunngjort gjennom Forskningsrådets Internettsider. Dato for søknadsmottak er 15. september 2004.
I tillegg har programmet avsatt milder til forskningsprosjekter innenfor økologisk landbruk på 1,5 mill kr, som utlyses sammen med andre forskningsprogrammer i Forskningsrådet. Utlysningen vil baseres på en ny strategi for forskning innenfor økologisk landbruk som er under utarbeidelse og forventes ferdig høsten 2004.


Summary translation

The programme will produce knowledge for forther development of the primary agricultural production. Sustainable use of inputs in the whole production chain shall be emphasised. Environment, landscape, health and well-being are focussed in the programme. Norwegian competitive advantages shall be utilised to stimulate product quality, productivity and producer's income. The programme received proposals from industry, research institutes, universities and university colleges.

EPrint Type:Research Programme description
Part or Full Programme:Full programme
Keywords:Norges Forskningsråd, Research Council of Norway, NFR, RCN, research programme, forskningsprogram
Subjects: Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Soil > Nutrient turnover
Crop husbandry > Crop combinations and interactions
Animal husbandry > Health and welfare
Crop husbandry > Soil tillage
Research funders: Norway > RCN - Research Council of Norway
Related Links:http://www.forskningsradet.no/jordbruk
Start Date:1 January 2000
End Date:31 December 2005
Deposited By: Løes, Anne-Kristin
ID Code:5549
Deposited On:23 Jul 2007
Last Modified:12 Apr 2010 07:31

Repository Staff Only: item control page