home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Intersectorale samenwerking

{Programme} BO-04-401 II: Intersectorale samenwerking. [Inter-sectoral cooperation.] Runs 2003 - 2005. Programme Leader(s): Enting, Dr.Ir. I. (Ina).

Full text not available from this repository.


Summary

Doel
Analyseren en ontwerpen van verschillende vormen van intersectorale samenwerking tussen alle biologische sectoren (daarnaast ook de afvalstromen uit industrie, natuurgebieden en samenleving), waarbij het sluiten van kringlopen centraal staat.
Intersectorale samenwerking zal worden geanalyseerd op verschillende schaalniveaus (bedrijf, regio, land, continent), waarbij oplossingen worden getoetst aan de intenties van biologische landbouw (IFOAM en milieunormen).
Resultaten
Er wordt kennis geïntegreerd, ontwikkeld, gerapporteerd en overgedragen aangaande een biologische landbouw die op integere wijze produceert en middels intersectorale samenwerking het sluiten van kringlopen nastreeft. Het programma zet daarbij zwaar in op kennisoverdracht, o.a. via een communicatieplan, waarin de verschillende producten en doelgroepen nader omschreven worden.


Summary translation

Objective
Analyse and develop various forms of inter-sectoral cooperation between all organic sectors (including industrial waste, protected areas and society) with emphasis on closing cycles.
Analysis will focus on different levels (farm, region, nation, continent) and solutions will be tested against the intentions of organic agriculture (IFOAM and environmental standards).
Results
Knowledge on organic agriculture producing in a sound way and aiming at closing cycles by inter-sectoral cooperation is integrated, developed, reported and disseminated. The programme leans heavily on knowledge dissemination. It uses a communication plan in which various knowledge products and target groups are specified.

EPrint Type:Research Programme description
Part or Full Programme:Full programme
Subjects: Farming Systems
Research funders: Netherlands > Wageningen University & Research (WUR) > Applied Plant Research PPO
Netherlands > Wageningen University & Research (WUR) > Animal Sciences Group ASG
Netherlands > Wageningen University & Research (WUR) > Plant Research International PRI
Acronym:BO-04-401 II
Start Date:1 January 2003
End Date:31 December 2005
Deposited By: Teenstra, Ing. MIM E.D.
ID Code:5281
Deposited On:14 Oct 2005
Last Modified:20 Aug 2009 14:27

Repository Staff Only: item control page