home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Koepelprogramma

{Programme} BO-04-001: Koepelprogramma. [Umbrella Programme.] Runs 2002 - 2005. Programme Leader(s): Wijnands, Ir. F. (Frank).

Full text not available from this repository.

Document available online at: http://www.ibl.wur.nl


Summary

Doel
Kennisontwikkeling en -verspreiding zijn belangrijke hoofdlijnen van het LNV-beleid. Een optimale afstemming en coördinatie van het onderzoek is daarbij zeer gewenst. Dit geldt evenzeer voor de ontsluiting van kennis en informatie over biologische landbouw. Dit programma tracht in deze behoefte te voorzien.
Resultaten
Integrale kennisontwikkeling:
(A1) Een effectieve afstemming en samenwerking tussen de onderzoeksprogramma’s zijn gebundeld in het koepelprogramma.
(A2) Er is geïnventariseerd welke behoefte aan kennisproducten er zijn binnen de doelgroepen.
(A3) Afgestemde kennisproducten zijn samengesteld door synthese uit delen van het koepelprogramma en de resultaten zijn besproken met de vertegenwoordigers van de sector.
(A4) Door onderzoekers en docenten is op het gebied van biologische landbouw actief deelgenomen aan workshops en trainingen om hun vaardigheden te ontwikkelen en toe te passen in hun specifieke situatie.
Kennisontsluiting:
(B1) Actueel overzicht van lopende projecten (projectendatabank) op het gebied van de biologische landbouw is beschikbaar op internet voor alle belanghebbenden op het gebied van biologische landbouw.
(B2) Overzicht van in Nederlandse artikelen en rapporten vanaf 1992 ten behoeve van de biologische landbouw is beschikbaar gesteld op internet.
(B3) Een informatieloket voor de biologische landbouw op internet is operationeel.
(NL: http://www.biologischelandbouw.net / UK: http://www.ibl.wur.nl).


Summary translation

Objective
Optimal tuning and coordination of (publicly funded) research (programmes) and disclosure of knowledge and information on organic agriculture (in the Netherlands).
Results
Integral knowledge development:
(A1) Effective tuning and cooperation of (publicly funded) research programmes.
(A2) Knowledge needs of target groups have been inventoried.
(A3) Well tuned knowledge products are assembled by synthesizing parts from the various research programmes and the results are discussed with sector representatives.
(A4) Active participation in workshops and trainings of researchers and teachers in organic agriculture to develop and to use their skills in specific organic situations.
Knowledge disclosure:
(B1) Up to date information of ongoing projects in organic agriculture (Project Bank) is publicly available on the Internet.
(B2) A list of Dutch articles and (research) reports on organic agriculture (Knowledge Bank) publicized as of 1992 is publicly available on the Internet.
(B3) An information counter for organic agriculture is operational on the Internet
(NL: http://www.biologischelandbouw.net / UK: http://www.ibl.wur.nl).

EPrint Type:Research Programme description
Part or Full Programme:Full programme
Subjects: Knowledge management
Research funders: Netherlands > Wageningen University & Research (WUR) > Applied Plant Research PPO
Netherlands > Wageningen University & Research (WUR) > Agricultural Economics Research Institute LEI
Netherlands > Louis Bolk Institute
Netherlands > Wageningen University & Research (WUR) > Agrotechnology & Food Innovations A&F
Netherlands > Wageningen University & Research (WUR) > Animal Sciences Group ASG
Netherlands > Wageningen University & Research (WUR) > Innovation Centre Organic Agriculture IBL
Netherlands > Wageningen University & Research (WUR) > Research Institute for the Green World Alterra
Netherlands > Wageningen University & Research (WUR) > Institute of Food Safety RIKLIT
Netherlands > Wageningen University & Research (WUR) > Plant Research International PRI
Acronym:BO-04-001
Start Date:1 January 2002
End Date:31 December 2005
Deposited By: Teenstra, Ing. MIM E.D.
ID Code:5279
Deposited On:20 Sep 2005
Last Modified:20 Aug 2009 14:27

Repository Staff Only: item control page