home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Plantaardige veredeling

{Programme} BO-04-003: Plantaardige veredeling. [Plant breeding.] Runs 2004 - 2007. Programme Leader(s): Scholten, Dr. O. (Olga).

Full text not available from this repository.


Summary

Doel
Ondersteunen van de ontwikkeling van rassen die specifiek voor de biologische landbouw geschikt zijn. Het onderzoek richt zich vooral op resistentie tegen ziekten en plagen en het ontwikkelen van nieuwe veredelingsstrategieën. Het onderzoek beperkt zich tot de akkerbouw en vollegronds groenteteelt.
Resultaten
Het primaire onderzoeksresultaat is kennis die gebruikt kan worden door het (biologische) veredelingsbedrijfsleven voor het inrichten van hun eigen veredelingsprogramma. Meer specifiek gaat het om:
(1) kennis over planteigenschappen die leiden tot minder aantasting,
(2) kennis over de genetische achtergrond van die eigenschappen,
(3) mogelijkheden deze eigenschappen in verdelingsprogramma’s te exploiteren,
(4) efficiënte selectiemethoden.
Naast kennis levert het programma halfmateriaal op. Dit materiaal is geselecteerd op gewenste eigenschappen en kan door bedrijven gebruikt worden in hun eigen veredelingsprogramma om tot nieuwe, biologische rassen te komen. Daarnaast zal het programma ook vergelijkende rasseninformatie opleveren. Deze informatie kan direct gebruikt worden door telers en producenten van uitgangsmateriaal voor hun rassenkeuze.


Summary translation

Objective
Support the development of breeds/varieties suitable for organic agriculture i.e. arable crops and open field vegetables. Research focus is on disease resistance and developing new breeding strategies.
Results
Knowledge for (organic) breeding companies to use in their breeding programmes i.e.
(1) knowledge on plant characteristics leading to reduced infestation,
(2) knowledge on the genetic background of these characteristics,
(3) possibilities to use these characteristics in breeding programmes,
(4) efficient selection methods.
Beside knowledge the programme also produces semimaterial sorted out to carry desired characteristics for companies to be used in their breeding programmes to develop new organic breeds. Furthermore the research programme produces comparative breeding information to be used by growers and producers of propagation material in their choice of breeds.

EPrint Type:Research Programme description
Part or Full Programme:Full programme
Subjects: Crop husbandry > Breeding, genetics and propagation
Research funders: Netherlands > Wageningen University & Research (WUR) > Plant Research International PRI
Acronym:BO-04-003
Start Date:1 January 2004
End Date:31 December 2007
Deposited By: Teenstra, Ing. MIM E.D.
ID Code:5276
Deposited On:14 Oct 2005
Last Modified:20 Aug 2009 14:27

Repository Staff Only: item control page