home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Plantaardig uitgangsmateriaal

{Programme} 388-i: Plantaardig uitgangsmateriaal. [Plant propagation material.] Runs 2001 - 2004. Programme Leader(s): Bulk, Dr. Ir. R.W. (Ruud) van den.

Full text not available from this repository.


Summary

Doel
Onderzoek aan uitgangsmateriaal voor de biologische landbouw, om kwaliteit en efficiëntie van biologische landbouw te verhogen en knelpunten op te lossen die productie van gezond en vitaal biologisch uitgangsmateriaal belemmeren.
Resultaten
(1) Ontwikkelen van kennis en methoden die de productie van gezond en vitaal uitgangsmateriaal onder biologische omstandigheden kunnen verbeteren of de kwaliteit en gezondheid van het uitgangsmateriaal kunnen verhogen via teeltmaatregelen, monitoring, sorteertechnieken of behandelingen.
(2) Genereren van kennis over besmetting met ziektes tijdens zaadproductie en over tolerantiedrempels voor ziektes in het zaaizaad bij gebruik in biologische teeltsystemen en methoden om eventuele ziektes in het zaaizaad en plantgoed te bestrijden met voor de biologische landbouw acceptabele middelen.
(3) Ontwikkelen van methoden die de opkomst en groei van het uitgangsmateriaal stimuleren, de stresstolerantie tegen pathogenen verhogen en de competitiekracht met onkruiden versterken.
(4) Inzicht genereren in processen en factoren die van invloed zijn op zaadkwaliteit bij zaadproductie, zaadrijping en behandelingen en in processen die een rol spelen bij stresstolerantie van kiemplanten. Dit zal resulteren in moleculaire en genetische merkers die door producenten van uitgangsmateriaal gebruikt kunnen worden om de kwaliteit te sturen tijdens productie en behandelingen en bij de veredeling.
(5) Beleidsondersteunende activiteiten in het kader van de International Seed Testing Association (ISTA), ten behoeve van het Ministerie van LNV (Directie Landbouw) op het gebied van (internationale) regelgeving.


Summary translation

Objective
Research on propagation materials for organic agriculture to enhance the quality and efficiency of organic agriculture and to solve bottlenecks in the production of healthy and vital organic propagation materials.
Results
(1) Develop knowledge and methods which may improve the production of healthy and vital propagation materials under organic circumstances or may increase the quality and health of propagation materials through cultivation techniques, monitoring, sorting techniques or treatments.
(2) Generate knowledge on infectious diseases during seed production and on tolerance limits of diseases in seeds used in organic cultivations and methods to control possible diseases in seeds and planting material by acceptable organic means.
(3) Develop methods to stimulate initial development and growth of propagation material, increase stress tolerance to pathogens and strengthen competitiveness with weeds.
(4) Generate understanding of the processes and factors influencing seed quality in seed production, seed maturation and treatments and of processes playing a role in the stress tolerance of seedlings.
(5) Policy supportive activities regarding (international) legislation in the International Seed Testing Association (ISTA), for the Ministry of Agriculture (LNV).

EPrint Type:Research Programme description
Part or Full Programme:Full programme
Subjects: Crop husbandry > Breeding, genetics and propagation
Research funders: Netherlands > Louis Bolk Institute
Netherlands > Wageningen University & Research (WUR) > Plant Research International PRI
Acronym:388-i
Start Date:1 January 2001
End Date:31 December 2004
Deposited By: Teenstra, Ing. MIM E.D.
ID Code:5274
Deposited On:14 Oct 2005
Last Modified:20 Aug 2009 14:27

Repository Staff Only: item control page