home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Allelobios och bladluskontroll i ekologisk odling

{Project} Allelobios och bladluskontroll i ekologisk odling. [Allelobiosis and aphid control in organic farming.] Runs 2004 - 2008. Project Leader(s): Ninkovic, research assistent Velemir, Swedish University of Agricultural Sciences .

Full text not available from this repository.


Summary

Projektet bygger på upptäckten att allelobiotisk kommunikation mellan växter inducerar resistens mot skadedjur (bladlöss) och gynnar sökbeteendet hos deras naturliga fiender(nyckelpigor). Med särskild inriktning på förhållandena i ekologisk odling ska växtmaterial (sorter och arter) som kan användas för att utveckla odlingssystem som tillvaratar denna växtskyddsresurs identifieras. Särskild uppmärksamhet ska ägnas vårstråsäd (korn). För att kunna optimera funktionen av det allelobiotiska systemet ska undersökningar även göras av den inducerade resistensens mekanismer, t.ex. lokalisering av barriärer i cellvävnad och aktiva substanser. Likaså ska förhållandet mellan konstitutionellt försvar och inducerad (allelobiotiskt) resistens undersökas med avseende på växtens förmåga att allokera biomassa resurser.


Summary translation

Allelobiotic interactions between plants induce resistance to pests (aphids) and promote searching behaviour of their natural enemies (ladybirds). With special reference to conditions in organic farming, crop genotypes (species and cultivars) will be identified which can be used to develop new cropping systems that better can take advantage of these mechanisms. Special attention shall be given to spring sown barley. To optimise the allelobiotic mechanisms investigations will also be made of the induced resistance barriers to pests such as identification of active plant tissue and active substances (secondary metabolites and messenger substances). Special attention shall also be given to the relation between induced and constitutional resistance in perspective of how the plant allocates available resources (biomass).

EPrint Type:Project description
Keywords:allelobiosis aphid control organic farming Formas plants induce resistance to pests aphids promote searching behaviour natural enemies
Subjects: Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)
Research funders: Sweden > Formas
Related Links:http://www.cul.slu.se/forskning/programoproj/formasprog.html
Start Date:1 January 2004
End Date:31 December 2008
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:5246
Deposited On:30 Aug 2005
Last Modified:20 Aug 2009 14:27

Repository Staff Only: item control page