Stor interesse for kompost og grøntsager ved Aarhus Food Week 2021

Forskere fra Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet deltog i Aarhus Food Week 2021 d. 13-15. aug. for at tale med publikum om, hvordan kompost og plantebaserede gødninger kan bruges til at formindske spild og forbedre fødevareproduktionen.

20.08.2021 | Hanne Lakkenborg Kristensen, Inst. for Fødevarer, AU; Christine Dilling, ICROFS

Plantebaserede løsninger var i fokus hos Institut for Fødevarer bl.a. om kompost og gødninger lavet af planteaffald og andre biomasser til dyrkning af grøntsager. Her ses Hanne Lakkenborg Kristensen, Institut for Fødevarer, i samtale med publikum på tagterrassen på ARoS. Foto: AU FOTO, Lars Kruse

Institut for Fødevarer, AU, deltog i begivenheden med en stand på ARoS tagterrasse, hvor der kunne både ses og røres ved gødninger lavet af kløver, lucerne og tang, samt persille dyrket med gødningerne og kompost lavet af planteaffald.   

"Spørgelysten og interessen var stor ved vores stand, og der er ingen tvivl om, at de globale udfordringer med klima, affald og behovet for flere grøntsager i kosten ligger folk på sinde", fortæller Hanne Lakkenborg Kristensen, forsker ved Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet og fortsætter:

"Idéen om at affald og anden biomasse kan recirkuleres gennem kompostering og laves til nye gødningsformer er noget flere af de tilstedeværende blandt publikum faktisk selv praktiserer hjemme i haven - og det er til gavn for jordens frugtbarhed. Grøntsagsproduktion er krævende, og der skal næringsstoffer og en sund jord til, hvis det skal lykkes. Når produktionen er økologisk kan plantebaserede gødninger langt hen ad vejen bruges i stedet for dyregødning. Når produktionen er konventionel er jorden ofte i underskud af organisk stof og har brug for kompost til at sikre en levende jord - og vores forskning viser, at de plantebaserede biomasser har positive effekter på blandt andet jordens mikrobielle liv". 


Arrangement