Ko med kalv

Ko Med Kalv

Interessen for systemer, hvor kalve og køer går sammen i længere tid end de lovpligtige 24 timer efter kælvning, vokser i disse år, og der kommer flere og flere argumenter for at lade dem blive sammen. Det gælder ikke mindst for økologer, som lægger vægt på og arbejder med naturlighed og fairness, som beskrevet i økologiens fire principper.
Nogle kvægbrugere ser en mulighed for merpris, for andre indgår det i et større koncept for bedriften og hænger sammen med fx græsningsmetode.

Det er vigtigt at overveje baggrunden for at ville arbejde med at have ko og kalv sammen i længere tid, fordi det kan pege på hvilket system, det er mest relevant at vælge. Hvis udgangspunktet er, at koen skal have lov at beholde sin kalv, og kalven vil få meget ud af at være sammen med koen, så skal man vælge et system, hvor køerne kan være sammen med egen kalv. Hvis målet er kalvene og deres behov for mælk direkte fra en ko, kan et ammetante-system være løsningen.

På disse sider finder du inspiration og hjælp til at vælge og udvikle det ko-kalv-system, der passer til din situation. Forskning i fordele og ulemper for ko, kalv, og mennesker peger i forskellige retninger. Der er dog ingen tvivl om, at både kalv og ko er stærkt motiverede og har naturligt behov for alt det, som sådan en kontakt kan give dem.

Se rapporten Køer med kalve. Erfaringer, overvejelser og inspiration fra danske og udenlandske økologiske malkekvægsbesætninger, Økologisk Landsforening 2020.

Kontakt

Iben Alber Christiansen

Økologikonsulent, kvæg

Jeg arbejder med at få mere af dyrenes naturlige adfærd til at komme til udtryk i økologiens rammer og med at vurdere dyrenes velfærd, herunder udvikling af for eksempel ko/kalv-systemer, afgræsningssystemer, skovlandbrug og naturpleje. Jeg afprøver systemer og samarbejder med landmænd, kolleger, dyrlæger og universiteter om at formidle ny viden i form af rådgivning, events på staldgang/mark samt staldskoler og netværksgrupper.

Julie Cherono Schmidt Henriksen

Landbrugsfaglig projektleder, kvæg

Mit fokus er malkekvæg, kødkvæg og landbrugets klimaaftryk, hvor jeg blandt andet udvikler model til klimaberegninger, formidler kompleksiteten inden for emner relateret til klima, bæredygtighed og kød- og mælkeproduktion samt udarbejder klimahandlingsplaner til bedrifter. Jeg arbejder samtidig med optimering ift. velfærd og fodring og med at forbedre mulighederne for at afsætte dansk økologisk okse- og lammekød.

Luk (Esc)