home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

SHELTERFISH New tools to improve fish health and environment in organic aquaculture

Jokumsen, Alfred; Gesto, Manuel; Buchmann, Kurt; Lorenzen, Niels; Pedersen, Lars-Flemming; Henriksen, Niels Henrik; Schmidt, Jacob; Madsen, Lone; Kania, Per and Pedersen, Per Bovbjerg (2019) SHELTERFISH New tools to improve fish health and environment in organic aquaculture. [SHELTERFISH Nye metoder til forbedring af fiskesundhed og miljø i økologisk akvakultur.] Poster at: Aquaculture Europe 2019, Berlin. Germany. 7 - 10 October 2019, Berlin, 7 - 10 October 2019.

[thumbnail of Poster] PDF - English (Poster)
2MB
[thumbnail of Abstract] PDF - English (Abstract)
117kB
[thumbnail of Presentation Certificate] PDF - English (Presentation Certificate)
61kB


Summary

Rainbow trout farming and in particular organic rainbow trout farms are critically challenged by the relatively high prevalence of skin/gill infections caused by various pathogens, especially the parasite Costia (Ichthyobodo necator) and amoebae, which are ultimately lethal for fry/smaller fish. In addition, a Midichloria-like bacterium causes the non-lethal skin disease Red Mark Syndrome (RMS), which results in downgrading/rejection of up to 30% of the fish when placed on the market. Treatment by use of antibiotics/parasitics/ auxiliary compounds is only possible to a limited extent in organic trout production. Hence, solutions to prevent and/or treat costia, amoebae and RMS are urgently needed, not only to secure production of organic rainbow trout in Denmark, but also enable a larger and more cost efficient production with high animal welfare and minimal environmental impact.
ShelterFish will focus on solutions addressing the interactions between fish - pathogens – farming environment and water quality; including 1) Test of artificial shelters (shade) to enrich environmental conditions and lower stress; 2) Test of biological herb extracts and a new bacterial surfactant to minimize gill/skin parasite infections; 3) Test of induced immunity to Red Mark Syndrome (RMS) by early exposure; and 4) Test of tools to reduce organic matter load in organic trout farms and hereby improve water quality, fish health/welfare.


Summary translation

Opdræt af regnbueørred, især økologisk ørred, er kritisk udfordret på grund af relativt mange hud/gælle infektioner forårsaget af forskellige patogener, især parasitten Costia (Ichthyobodo necator), som ultimativt er dødelig for yngel/mindre fisk. Dette kan være en trussel mod tilstrækkelig udbud af økologisk yngel til videre produktion, da regelsættet for økologisk akvakultur kræver 100% økologisk yngel. Endvidere forårsager en såkaldt ny ”Rickettsia-lignende" bakterie “rødpletsyge” (RMS), dvs. røde pletter i huden, som medfører ned-klassificering/kassation af op til 30% af fiskene ved slagtning. Behandling ved brug af antibiotika/hjælpestoffer er kun muligt i begrænset omfang i økologisk ørred produktion. Løsninger til forebyggelse og/eller behandling af Costia og RMS er derfor strengt påkrævet – ikke kun for blot at sikre produktion af økologisk ørred i Danmark, men også for at styrke grundlaget for en større produktion af robuste økologiske fisk.
ShelterFish vil fokusere på løsninger i krydsfeltet: Fisk - Patogener – Opdrætssystem/miljø og vandkvalitet; omfattende 1) Test af skjul/skygge med henblik på at skabe bedre og robust opdrætsmiljø; 2) Test af urte ekstrakter og et nyt bakterielt overfladeaktivt stof til behandling af gæller/hud parasit infektioner; 3) Test af induceret immunitet mod ”rødpletsyge” og 4) Test af metoder til reduktion af belastning med organisk stof i økologiske dambrug og herved forbedre vandkvalitet/miljø, fiske sundhed og velfærd.

EPrint Type:Conference paper, poster, etc.
Type of presentation:Poster
Keywords:Organic trout, health, welfare, amoebae, red spot, water quality
Subjects: Animal husbandry > Production systems
Animal husbandry > Health and welfare
Animal husbandry > Production systems > Aquaculture
Research affiliation: Denmark > Organic RDD 4 > ShelterFish
Deposited By: Jokumsen, Senior Advisory Scientist Alfred
ID Code:36515
Deposited On:28 Oct 2019 10:10
Last Modified:01 Nov 2019 13:50
Document Language:English
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics