Knivtromle i økologisk pløjefri dyrkning

Efterafgrøden dør uden at blive hakket over, og det er vigtigt i dette koncept. Behandlingen skal ske, efter efterafgrøden er i blomst eller kornet gennemskredet.

Det er fascinerende at få ny inspiration fra udlandet, og det fik vi, der deltog i et arrangement i EU-netværket OK_NET-arable i Østrig i slutningen af april.

Emnet var ’Økologisk No-till’, altså reduceret jordbearbejde og pløjefri dyrkning i økologisk produktion. En af arrangørerne, Alfred Grand, har selv har dyrket pløjefrit på lerjord i 20 år og de sidste 11 år uden tilført gødning. Han eksperimenterer med at bruge Roller-Crimperen i sit system. Han har fokus på at fremme en sund jord med masser af regnorme.

Roller Crimperen, der pt afprøves på Aarslev i grøntsager (SoilVeg), er en knivtromle, som kan lægge en kraftig efterafgrøde ned og aflive den, så man kan så eller plante ned i eftergrøden.

Efterafgrøden beskytter jorden mod udtørring under den næste afgrødes vækst og tillader mikrolivet og regnormene at arbejde helt op til jordoverfladen. Samtidig bliver ukrudtet holdt nede. Rodale Institute, hvor maskinen er udviklet, har med denne metode samme udbytter i majs og soja som i konventionel drift. Humusindholdet er øget med 0,5 pct.-point over de seneste ca. 20 år.

Efterafgrøden dør uden at blive hakket over, og det er vigtigt i dette koncept. Behandlingen skal ske, efter efterafgrøden er i blomst eller kornet gennemskredet. Ellers er risikoen for genvækst større. Den visne biomasse skal helst udgøre mindst 6 ton/ha.

I praksis sås rug som efterafgrøde om efteråret, og efter gennemskridning i maj bliver den kniv-tromlet, før der sås majs eller sojabønner. Tromlen sidder foran traktoren og såmaskien bagpå. Opfinderen, Jeff Koyer, mener, metoden kan anvendes alle steder, blot den bliver modificeret.

Kan det så fungere i Danmark? Ja måske. Men timingen kan være svær i vores klima, da vi ikke har afgrøder, der bliver sået så sent, så det er måske mere relevant i sent plantede grønsager. Vi kunne i princippet godt få en kraftig, blomstrende efterafgrøde etableret om efteråret under optimale omstændigheder. Den kunne så knivtromles inden frost, og så kunne man forsøge at så i den om foråret, hvis man har det rette såudstyr ved hånden. Det kunne være spændende at afprøve det i praksis. Er der nogen friske derude?

Det er tilladt at citere denne artikel med kildehenvisning til Økologi & Erhverv.