OrganoFinery

OrganoFinery

Bioraffinering af grøntafgrøder til proteinfoder, gødning og energi

Projektet udvikler en ny platform for økologisk vækst gennem et koncept for bioraffinering af grøntafgrøder til proteinfoder, gødning og energi. Projektet vil give løsninger på centrale, økologiske udfordringer: Forsyning med økologisk proteinfoder til de enmavede dyr, bedre og mere robuste sædskifter i områder med få kreaturer og bedre udnyttelse af næringsstofferne, højere udbytter og en stærkere klimaprofil. Forhold, der er vigtige for den økologiske produktionsforms troværdighed.

 Projektets aktiviteter:

  1. Dyrkningsforsøg med grøntafgrøder finder det bedste materiale til bioraffinering
  2. Høst og udvinding af proteinkoncentrat ved hjælp af mælkesyregæring og mekanisk opkoncentrering
  3. Produktion og afprøvning af proteinrigt økologisk fjerkræfoder
  4. Omdannelse af restfraktionen fra grøntafgrøder i et biogasanlæg, der udvinder energi og producerer effektiv økologisk gødning
  5. Forretningsudvikling for foderprodukter, grøntmasseafgrøder til bioraffinering og for systemeksport
  6. Optimering af systemet og vurdering af potentialerne for opskalering og samfundsmæssig betydning
  7. Formidling nationalt og internationalt.

Projektet løber fra 01-02-2014 til 31-12-2017.Projektvideo: Protein fra græs - et nyt foder til økofjerkræ og svin

Projektvideo: Introduktion til bioraffineringsteknikken

En introduktion til bioraffineringsteknikken og hvorfor den er interessant for økologiske fjerkræproducenter.


Workshop om bæredygtigt foderprotein fra lokaltproducerede grønne biomasser

De store mængder foderprotein, der hvert år importeres til dansk husdyrproduktion er en udfordring for bæredygtigheden. Den økologiske husdyrproduktion oplever en kraftig vækst i efterspørgslen. Skal denne positive udvikling fortsætte, må det sikres, at der i fremtiden kan skaffes lokalt produceret økologisk proteinfoder. 

26. maj 2016 afholdte OrganoFinery i fællesskab med MultiPlant en workshop om deres arbejde med at finde løsninger, der er baseret på bioraffineret protein fra græsmarksafgrøder.

På workshoppen fik deltagerne indblik i, hvor langt udviklingen er kommet i produktion af protein fra grønne afgrøder, og hvordan udviklingen tegner sig med hensyn til marked og produktionsøkonomi.

Dagens præsentationer og resultatet fra workshoppens diskussioner kan findes herunder: 


 

 

Høst af kløvergræs
Findeling af grøn afgrøde
OrganoFinery

Projektleder

Mette Lübeck
Aalborg Universitet
Tlf: 2447 0418
Mail: mel@bio.aau.dk

 

 

Modtag nyheder fra OrganoFinery og MultiPlant

* Skal udfyldes