home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Organic products in Bulgaria.Producers’ Manual.

Ivanova, Daniela; Vasileva, Elka; Stefanov, Stilian and Tipova, Nina (2012) Organic products in Bulgaria.Producers’ Manual. [Биологичните продукти в България. Ръководство за производители.] 1st, edition. Рublishing House - UNWE, Sofia, Bulgaria.

[thumbnail of Cover_Organic_products_Bulgaria_2012.jpg]
Preview
Image (JPEG) - English
859kB
[thumbnail of Organic_products_Bulgaria_D_Ivanova_E_Vasileva_2012.pdf]
Preview
PDF - Bulgarian/български
4MB

Document available online at: http://scp-bg.com


Summary

The market of organic products is developing all over the world at all levels. In Europe, America and Asia the rate of development has been impressive for years. Considerable efforts have been made in many countries with a relatively new or emerging organic sector to establish organic products on the market. In relation to this the export is not the only target for these activities – the local, regional and national opportunities are interesting and well understood alternatives.
This Manual is aimed at organic food producers, processors and sellers to facilitate their activity. It contains existing data about the development of organic agriculture around the world, in Europe and in Bulgaria. Its aim is to provide information about the preferences of Bulgarian consumers, the level of knowledge of the nature of organic foods and the reasons for purchasing them from the venues they could buy them.
The book can be used in the activity of government institutions, sectoral and non-governmental organisations, consumers’ organisations and by all involved in the problems of organic production.
The manual is based on the results of a survey conducted among Bulgarian consumers by a team of lecturers and researchers at the University for National and World Economy – Sofia in the field of organic agriculture in the country.
Contents
1. Part One: Organic Agriculture Around The World
1.1. What Are Organic Products?
1.2. How Are Organic Products Marked?
1.3. Where Are Organic Products Produced?
1.4. Organic Agriculture in Europe.
1.5. Consumption of Organic Products.
1.6. Organic Products on the European Market.
1.7. How Are Organic Products Delivered?
1.8. The Price of Organic Products.
1.9. Labelling of Organic Products.
2. Part Two: Organic Agriculture In Bulgaria
2.1. Chronology.
2.2. Legislation on Organic Agriculture in Bulgaria.
2.3. Certifying and Controlling Bodies.
2.4. Facts.
2.5. Processed Products.
2.6. The Market of Organic Products in Bulgaria.
2.7. Sustaining Organic Agriculture in Bulgaria.
3. Part Three: Organic Foods And Bulgarian Consumers
3.1. How Are The Results Obtained?
3.2. Who Buys Organic Products?
3.3. What Is Consumers’ Awareness of Organic Foods?
3.4. Do Bulgarian Consumers Look for Organic Products?
3.5. How Often Bulgarian Consumers Buy Organic Foods?
3.6. The Price Which Bulgarian Consumers Would Pay for Organic Foods.
3.7. Which Organic Foods Do Bulgarian Consumers Look for?
3.8. Where Can Bulgarian Consumers Buy Organic Products (Foods)?
3.9. How to Differentiate Between Organic and Other Products?
3.10. Information about Organic Foods.
3.11. Training of Consumers.
4. Bibliography
5. Useful Addresses


Summary translation

Пазарът на биологични продукти се развива навсякъде по света и на всички нива. В Европа, Америка и Азия темпът на развитие години наред продължава да бъде впечатляващ. В много страни със сравнително нов или зараждащ се биологичен сектор се правят значителни усилия за налагане на биологичните продукти на пазара. В тази връзка износът не е единственият фокус на тези дейности – местните, регионалните и националните пазарни възможности са интересни и добре осъзнати алтернативи.
Основна тенденция за повечето страни от Централна и Източна
Европа е тяхната биологична продукция да се развива главно за целите на износа. Това води до невъзможност биологичните продукти да се приспособят към местния пазар, а цената им се оказва прекалено висока за потребителите от тези страни. Разрешението се крие в бързото развитие и разширяване на вътрешния пазар на биологични селскостопански продукти и храни.
Това Ръководство е насочено към производителите, преработвателите и търговците на биологични продукти за подпомагане на тяхната дейност. То съдържа актуални данни за развитието на биологичното земеделие по света, в Европа и в България. Целта му е да даде информация за предпочитанията на българските потребители, за информираността им относно същността на биологичните храни и причините за покупка, за местата откъдето биха купували.
Изданието може да бъде използвано от държавните институции,
браншовите и неправителствените екологични организации, организациите на потребителите, както и от всички, ангажирани с проблемите на биологичното производство.
Ръководството се основава върху резултатите от извършени проучвания сред българските потребителите в рамките на дългогодишни изследвания на екипа преподаватели и изследователи от Университета за национално и световно стопанство – София, в сферата на биологичното земеделие в страната.

EPrint Type:Book
Keywords:Organic products, Bulgaria, Producers, Guidlines
Agrovoc keywords:
Language
Value
URI
English
Organic foods
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_29261
English
Production
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6200
English
Bulgaria
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1145
English
Guidelines
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_50228
Subjects:"Organics" in general > Countries and regions > Bulgaria
Research affiliation: Bulgaria
ISBN:978-954-644-385-4
Related Links:http://www.scp-bg.com
Deposited By: Vasileva, Elka
ID Code:22623
Deposited On:02 Apr 2014 05:39
Last Modified:08 Jun 2018 10:38
Document Language:Bulgarian/български
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted
Additional Publishing Information:The Manual is compiled by a team of researchers from the UNWE – Sofia under the project „Market Opportunities for Products of Sustainable Agricultural Practices (organic agriculture) in Bulgaria and Romania”, financed by „Science Research “ Fund at the Ministry of Education, Youth and Science.

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics