home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Organik Tavukçuluk Projesi (Organik Etlik Piliç Yetiştiriciliği)

Küçükyılmaz, Kamil; Bozkurt, Mehmet; Çatlı, Abdullah Uğur; Çınar, Mustafa; Bintaş, Erol; Erkek, Ramazan; Çöven, Fethiye; Atik, Ramazan and Yılmazer, Alper (2010) Organik Tavukçuluk Projesi (Organik Etlik Piliç Yetiştiriciliği). [ Organic Poultry Project- Organic Broiler.] In: AlayVural, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları 2005-2010. T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara Turkey, pp. 273-282.

[thumbnail of Organik_Tavukçuluk.pdf]
Preview
PDF - Published Version - Turkish/Türkiye
495kB
[thumbnail of Organik_tarim_kapak.jpg]
Preview
Image (JPEG) - Published Version - Turkish/Türkiye
174kB

Document available online at: http://www.tagem.gov.tr


Summary

Ülkemizde bu konu ile ilgili olarak ilk olan bu projede organik ve konvansiyonel etlik piliç yetiştiriciliği verim, kalite ve maliyet yönleriyle karşılaştırılmıştır. Projede aynı zamanda, organik etlik piliç yetiştiriciliğinde yerli yem katkı maddesi olan eterik yağ katkısının kullanılabilirliği araştırılmıştır. Projede yavaş gelişen ve hızlı gelişen etlik piliç genotipleri kullanılmıştır. Yavaş gelişen etlik piliçler hem organik hem de konvansiyonel, hızlı gelişen etlik piliçler sadece konvansiyonel şartlarda yetiştirilmiştir.
Yavaş gelişen etlik piliçler organik sistemde daha iyi yemden yararlanma değeri gösterirken, konvansiyonel sistemde yetiştirilen hızlı gelişen etlik piliçlere göre yaklaşık % 51 daha kötü yemden yararlanma değeri elde edilmiştir. Kalite parametreleri açısından farklılık genelde genotip farklılığından kaynaklanmıştır. Organik sistem kalite, lezzet ve sağlık açısından incelenen parametrelerde herhangi bir iyileşme sağlamamıştır. Omega-3 miktarının organik piliç etinde daha az çıkması organik sistem için beklenenin tam tersi bir durum olup, bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
Eterik yağ karışımı katkısı, konvansiyonel hızlı gelişen grupta yemden yararlanma ve mortalite oranında önemli iyileşmeler sağlarken, yavaş gelişen etlik piliç gruplarında incelenen özellikler açısından herhangi bir farklılık oluşturmamıştır.
Gerek yemden yararlanma değerindeki kötüleşmenin, gerekse maliyetlerdeki yüksekliğin, organik piliç etinin konvansiyonel piliç etine kıyasla 2 katı fiyatla satılması ile giderilebileceği ve daha karlı bir üretim olacağı görülmüştür.
Bu proje ile ülkemizde ilk kez organik etlik piliç yetiştiriciliği başarılı bir şekilde bilimsel olarak incelenmiş ve uygulanmıştır.
Yem kompozisyonu, genotip ve gezinme alanı bitki örtüsü ile organik sistemde yetiştirilen etlik piliçlerin besi performansı ve et kalitesi arasındaki ilişkilerin ortaya konduğu daha fazla sayıda araştırmaya ihtiyaç vardır.


Summary translation

Overall production performance, meat quality and cost effective aspects of conventional or organic poultry production systems were investigated in this pioneer work in our comparative study. Also possible use of essential oils as native feed additive was examined in the peresent study when supplemented to broiler diet. Fast growing traditional hybrids and slow growing line were used as animal material in this study. Slow growing birds were raised in both conventional and organic production systems, whereas fast growing line was only grown conventional growing conditions.
Slow growing birds exhibited better feed conversion ratio in organic production system, whilst performed worsened feed efficiency at the level of 51 % compared with conventional fast growers. Meat quality differences were generally derived from variation in genotype rather than production system.
Organic production could not bring out considerable improvements on meat quality including taste, structure and clour; however, resulted in no negative impact on general health status of birds. Significantly lower level of omega-3 was determined in organic meat contrary to expectations, wich warrants further studies in order to clearly define the effective mechanism.
Essential oil supplementation to basal diet led notable improvements on feed conversion ratio and liveability of fast growing broilers reared in convertional system while this was not the case in slow growing birds either grown conventionally or organically.
Results obtained in this study showed that cost of organic broiler meat in production system in two times expensive than that conventional broiler meat due to the higher production costs and worsened feed efficiency. So, organic broiler meat should be sold at least two times higher than conventional counterparts in order to achieve successive, profitable and sustainable production method.
Further studies is needed to clarify the relationship between diet composition, bird genotype, outdoor area vegatation composition, performance and meat quality traits of broilers reared in organic production system.

EPrint Type:Book chapter
Keywords:organic, conventional, essential oil mixture, broiler growth performance, slaughter characteristics, meat quality
Subjects: Animal husbandry
Animal husbandry > Feeding and growth
Animal husbandry > Breeding and genetics
Research affiliation: Turkey > Ege University
Turkey > Turkey National Organic Agriculture Research Institutes (TAGEM)
Related Links:http://www.tagem.gov.tr, http://www.erbeyliincir.gov.tr, http://www.ege.edu.tr, http://www.bornova.vet.gov.tr
Deposited By: VURAL, Dr. Aysen ALAY
ID Code:21642
Deposited On:11 Oct 2012 08:54
Last Modified:11 Oct 2012 08:54
Document Language:Turkish/Türkiye
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page