home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Yalova Koşullarında Organik Kivi Yetiştiriciliğinde Kullanılan Farklı Bitki Besleme Uygulamalarının Verim ve Kaliteye Etkisi

Soyergin, Serap; Atak, Arif; Uysal, Erdinç and Çelikel, Fisun Gül (2011) Yalova Koşullarında Organik Kivi Yetiştiriciliğinde Kullanılan Farklı Bitki Besleme Uygulamalarının Verim ve Kaliteye Etkisi. [Investıgatıons On The Possıbılıtıes Of Ecologıcal Kıwı Productıon In The Marmara Regıon.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırmaları 2005-2010. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı , Ankara Turkey, pp. 169-174.

[thumbnail of Organik_Kivi_Yalova.pdf]
Preview
PDF - Published Version - Turkish/Türkiye
207kB
[thumbnail of Organik_tarim_kapak.jpg]
Preview
Image (JPEG) - Published Version - Turkish/Türkiye
174kB

Document available online at: http://www.tagem.gov.tr


Summary

Çalışma 2002-2006 yılları arasında Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde yürütülmüştür. Denemede, farklı organik bitki besin maddesi ile bazı toprak iyileştiricilerin organik koşullarda kivinin verim ve kalite özellikleri üzerine etkisi ve organik tarım koşullarında yetiştirilebilirliği araştırılmıştır.
Uygulamalar kullanılan maddeler fertigasyon programı yapılarak bitkilere verilmiştir. Tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak yürütülen çalışmada her parselde 6 omca yer almıştır.
Deneme parselinin kontrol ve sertifikasyon süreci de işletilmiş ve Enstitünün organik parseli içerisinde yürütülmüştür.
Farklı uygulamaların organik kivinin verim ve bazı kalite özellikleri üzerine etkilerinin incelendiği bu çalışma sonucunda;
-Verim artışı üzerine Biofarm+K2O (organik tarımda izin verilen potasyum ağırlıklı gübre) uygulaması en iyi sonucu vermiştir.
-Meyve ağırlığı üzerine yine aynı uygulamada en iyi sonuç alınmıştır.
-Meyve eni ve boyu üzerine uygulamalar arasında fark gözlenmemiş, organik uygulamalar kontrole yakın değerler vermiştir.
-Meyve kalite sınıflandırmasında 2006 yılında 1. ve 2. sınıflardaki oranların arttığı görülmüştür.
-Uygulamalar toprağın su tutma kapasitesi ve organik madde içeriğini başlangıca göre önemli düzeyde artırmıştır.


Summary translation

This study was conducted by the Ataturk Central Horticultural Research Institute between 2002-2007 years.
In the experiment, different organic plant nutrients, soil and some organic conditions well yield and quality characteristics of the effect on the kiwi and cultivated in organic farming conditions was investigated. Applications materials used in fertigation program has been given to the plant. Split plot experiment in randomized complete block design according to the study conducted in 4 replications in each plot was located 6 kiwifruit plant.. Trial process control and certification of the parcel which was made at the Institute's work was conducted within the organic plots. Different applications of organic kiwi to investigate the effects on yield and some quality characteristics as a result of this study was;
Yield increase on-composted farmyard manure + K2O (potassium-weighted fertilizer allowed in organic agriculture) application gave the best results. Fruit weight on the best results were the same in practice.
Fruit width and height on the differences between applications were not close to the value of organic practices had given control. Fruit quality in 2006 in between 1 and 2 standardization categories increased rates were observed in classrooms.

EPrint Type:Book chapter
Keywords:Kivi, Yalova, Kiwi, Marmara Region
Subjects: Soil > Nutrient turnover
Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Farming Systems > Farm nutrient management
Research affiliation: Turkey > 19 Mayis University
Turkey > Other Organizations
Turkey > Ataturk Central Horticultural Research Institute (YALOVA)
Related Links:http://www.comu.edu.tr, http://www.arastirma-yalova.gov.tr, http://www.omu.edu.tr
Deposited By: VURAL, Dr. Aysen ALAY
ID Code:20683
Deposited On:10 May 2012 17:24
Last Modified:10 May 2012 17:24
Document Language:Turkish/Türkiye
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics