home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Certification of public organic procurement in Denmark, Finland, Italy and Norway as compared to Germany

Strassner, Carola; Lukas, Melanie and Løes, Anne-Kristin (2010) Certification of public organic procurement in Denmark, Finland, Italy and Norway as compared to Germany. Bioforsk Organic Food and Farming, Tingvoll, Norway.

[thumbnail of CertRep_final_August2010.pdf]
Preview
PDF - Published Version - English
2MB


Summary

In the iPOPY project (innovative Public Organic food Procurement for Youth), one of the tasks was to map the challenges linked to the supply chains of organic food, and to which extent the participating countries have developed any form of certification of out-of-home food serving. For primary production and processing, regulations have been developed on the EU level. Norway, as a member of the EEA, is obliged to follow these EU regulations. However, the EU regulations on organic agriculture do not comprise catering, restaurants and other out-of-home food service. Hence, various countries have developed different systems to certify e.g. restaurants wanting to market their organic menus.
This report describes the systems in Denmark, Finland, Italy, Norway and Germany. Germany has been used as a reference, since this country is especially familiar to the first author of the report, Dr. Carola Strassner, due to former work and analyses. The report is based on information acquired from certification bodies and experts in each country by questionnaires communicated via e-mail, and subsequent telephone interviews.
There is a great variation between the countries with respect to certification of (public) food serving. Denmark has a voluntarily system with a bronze, silver and gold medal assigned to increasing levels of organic food. Finland has no mandatory certification of public organic food serving, but a well developed voluntarily system with five levels assigning increasing shares of organic food. The system includes advice and a certificate to be used in marketing. In Italy, certification is not mandatory, but activities are going on to establish a voluntarily or mandatory system. In Norway and Germany, certification of public organic food serving is mandatory.
The Italian experts interviewed welcomed future common standards in this field, whereas the other countries with better established systems did not see any need for change.
With respect to school food service, certification of the organic food will imply some additional work. However, a certification will contribute to increase people‘s trust in the food service, and also inform the users and thereby communicate the efforts to increase the consumption of organic food.


Summary translation

I prosjektet "Økologisk mat til ungdommen", iPOPY (innovative Public Organic food Procurement for Youth) var et av arbeidsområdene kartlegging av flaskehalser i forbindelse med selve matforsyningen (supply chains) og i hvilken grad de ulike landene som deltok i prosjektet har utviklet noen form for godkjenning på dette området. Primærproduksjon og foredling av økologiske matvarer er underlagt regler på EU-nivå. Som en del av EØS-avtalen gjelder dette regelverket også i Norge. For catering, restauranter og annen matservering i ikke-privat regi er det imidlertid ingen regler på EU-nivå. Ulike land har derfor utviklet ulike løsninger for å sertifisere for eksempel restauranter som ønsker å markedsføre servering av økologisk mat.
Denne rapporten gjennomgår ordningene i Danmark, Finland, Italia, Norge og Tyskland. Tyskland er brukt som referanse siden de har et godt utviklet system som førsteforfatter av rapporten, Dr. Carola Strassner, kjenner godt fra tidligere kartleggingsarbeid. Rapporten er basert på informasjon fra godkjenningsorganisasjoner og eksperter i hvert land innhentet gjennom spørreskjema som ble besvart via e-post, og oppfølgende telefonintervju.
Det er stor variasjon mellom de ulike landene. Danmark har et frivillig system med bronse-, sølv- og gullmedaljer avhengig av andel økologiske råvarer. I Finland er det heller ikke noe krav om sertifisering av matservering, men et frivillig trinnvis system med fem nivå for økende andel økologiske råvarer. Systemet inkluderer rådgivning og et sertifikat som kan brukes i markedsføring. Italia har foreløpig ikke noe krav til sertifisering, men det pågår aktiviteter for å etablere en frivillig eller obligatorisk ordning. I Norge og Tyskland er det krav om sertifisering av virksomheter som vil markedsføre seg med servering av økologisk mat.
Italienske aktører ytret ønske om mer standardiserte regler på dette området, mens aktørene i øvrige land sa seg fornøyd med situasjonen slik den var.
Sertifisering av økologisk matservering i skoler vil innebære noe ekstra arbeid, men vil samtidig gi serveringen et kvalitetsstempel, øke tilliten hos brukerne og bidra til å synliggjøre en økologisk innsats.

EPrint Type:Report
Keywords:iPOPY, catering, certification, out-of-home food serving, OOH, OOOH, mass catering, regulations, EU
Subjects: Food systems > Markets and trade
Values, standards and certification
Food systems
Food systems > Produce chain management
Values, standards and certification > Regulation
Research affiliation: European Union > CORE Organic > iPOPY
ISBN:978-82-17-00671-8
DOI:Bioforsk report Vol. 5 No. 103/ 2010, iPOPY discussion paper 5/2010
Related Links:http://www.agrsci.dk/ipopy
Deposited By: Løes, Anne-Kristin
ID Code:17158
Deposited On:25 Aug 2010 11:31
Last Modified:26 Aug 2010 12:41
Document Language:English
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics