home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Övervakning och kontroll av parasiter inom ekologisk nötkreatursuppfödning

{Project} Övervakning och kontroll av parasiter inom ekologisk nötkreatursuppfödning. [Parasite management in organic cattle.] Runs 2007 - 2009. Project Leader(s): Höglund, Johan, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

I projektet kommer vi att ta fram ett instrument för att uppskatta exponeringen för inälvsparasiter hos nötkreatur. Syftet är att på besättningsnivå kunna övervaka förekomsten och intensiteten av olika inälvsparasiter i ekologiska besättningar. Metoden som bygger på att parasitstatus kan diagnostiseras genom att påvisa antikroppsnivåer i tankmjölk, kommer att utvärderas i ett tiotal besättningar genom att jämföra provsvar från mjölk med motsvarande resultat från serum och träckprov hos såväl äldre som yngre djur. Därefter insamlas mjölkprov och uppgifter om betesrutiner från minst 200 ekologiska mjölkobesättningar för att ta reda på vilka skötselåtgärder som påverkar parasitstatusen. I en separat experimentell studie kommer vi dessutom att undersöka kontrolleffekten av riktade selektiva avmaskningar. Detta är en behovsprövad kontrollmetod som bygger på att enskilda kalvar avmaskas, men endast när de börjar få nedsatt tillväxteller visar tecken på sjuklighet som kan sättas i samband med parasitangrepp. Fokus i projektet är nötkreatur av mjölkras, som är det ekonomiskt sett viktigaste djurslaget inom svenskt jordbruk. Senare års forskning har visat att angrepp av inälvsparasiter hos betesdjur i ekologisk produktion orsakar problem. Sammanfattningsvis är det tänkt att projektet leder till förbättrad djurhälsa, ökad produktivitet samtidigt som användningen av avmaskningsmedel minskar i svenska ekologiska besättningar.


Summary translation

In this project we intend to develop and employ new surveillance methods that will assist organic cattle farmers to monitor the risks of parasitic diseases. In addition, our work will provide new opportunities for effective management of these diseases through targeted selective treatments (TSTs). The surveillance instrument is based on the idea that it is possible to measure antibody levels against parasites in bulk tank milk. However, the method must be validated by comparing test results in milk with those from serum and faecal samples. The aim is to map the distribution and magnitude of internal parasite problems, and to study the infection dynamics on a large number of organic cattle farms. TSTs imply that the administration of anthelmintics will be subjected to a a test. That is, treatment will only be conducted if animal performance is impaired or if obvious clinical signs are observed that can be linked to parasite infection. The focus of our work will be on dairy cattle, as cattle is economically the most important livestock in Sweden. Furthermore, parasite infections are a more severe problem in dairy calves than in calves of beef breeds. Overall, the project vision is to enhance parasite control in organically raised cattle using a modern system of parasite surveillance, in combination with evidence-based intervention that prevents clinical disease and reduces production loss.

EPrint Type:Project description
Keywords:inälvsparasiter, nötkreatur, cattle, parasites, anthelmintic, avmaskning
Subjects: Animal husbandry > Health and welfare
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Research funders: Sweden > Formas
Project ID:2007-1616
Start Date:1 January 2007
End Date:31 December 2009
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:13491
Deposited On:01 Aug 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:39

Repository Staff Only: item control page