home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Pork quality related to the diet content of fermentable fibre-rich feedstuffs (chicory and lupine) with special emphasis on the effect on boar taint and meat quality

Hansen, Laurits Lydehøj; Jensen, Jens Askov; Henckel, Poul; Hansen-Møller, Jens; Byrne, Derek V. and Syriopoulos, Kostas (2007) Pork quality related to the diet content of fermentable fibre-rich feedstuffs (chicory and lupine) with special emphasis on the effect on boar taint and meat quality. [Korttidsindflydelsen af fodring med fermenterbare fiberrige fodermidler (lupiner og cikorie) før slagtning med særligt henblik på indflydelsen på kemisk ornelugt og teknologisk kødkvalitet.] Speech at: 23rd NJF congress 2007, Trends and Perspectives in Agriculture, Copenhagen, June 26-29, 2007.

[thumbnail of 11058.pdf] PDF - English
336kB


Summary

Boar taint is an off-flavour of pork caused primarily by skatole and, androstenone. Pig off-odour and flavour mostly caused by higher skatole concentrations in backfat. It is a problem in all types of pork production and is not restricted to entire male pigs. If uncastrated, 5-10% of Danish entire male pigs (100 kg liveweight) have > 0.25 ppm skatole in backfat and are then classified as boar tainted, having a markedly reduced value. Even backfat skatole values above 0.15 ppm enhance the off-odour for skatole sensitive consumers. An alternative way to reduce high skatole concentrations may be feeding with fibre-rich feedstuffs. This idea is based on previous studies which have demonstrated that 10% dried chicory or more in the feed reduces skatole in entire male pigs significantly after 7, 14 and 21 days of feeding, resulting in a significant reduction in perceived boar taint and thus an improvement in the flavour and taste of meat. Significantly decreased skatole concentrations and a tendency to increased eating quality have also been demonstrated by feeding 25% lupines to female and castrated male pigs during the whole fattening period. The question remains, however, whether the effects of lupines on skatole and other sensory characteristics of female and entire male pigs can be obtained when used only in the last 1 or 2 weeks before slaughter.
Two experimental replicates each consisting of 24 pigs (12 entire male and 12 female) was divided into three treatments according to litter and initial weight and kept in pairs (pens) of either female or entire male pigs. The male and female pigs were kept in different stables. The pairs of pigs have been fed three organic diets for either 1 or 2 weeks prior to slaughter of which two diets contained different fermentable fibre-rich feedstuffs (10% dried chicory root plus 90% organic control feed and 25% blue lupine seed plus 75% other organic feed components). These two treatments were compared with a control; where the pairs of pigs were fed organic control concentrate (“conventional”) either 1 or 2 weeks prior to slaughter (at approx. 104 kg liveweight). Levels of skatole and indole in blood plasma from Vena jugularis were monitored at the start of the experiment and just before slaughter, and skatole in backfat was measured at slaughter. Production results were registered (daily weight gain, FUp per kg gain, slaughter weight, carcass meat percentage, warm and cold carcass weight), and after slaughter at Research Centre Foulum the following technological meat quality attributes were measured on M. Longissimus dorsi (LD): meat colour (L*, a*, and b* values), drip loss, pH measurements, temperatures and glycogen at 45 minutes and 24 hours post mortem.
There was a significant reduction in skatole in blood and backfat for both sexes by feeding 25% blue lupine one or two weeks prior to slaughter (P<0.001). The 10% (and 13.3%) dried chicory roots showed no significant effect. This is possibly due to error in the heat treatment of the roots during the drying process. A majority of the meat quality parameters were not significantly affected by either of the two dietary treatments. However, glycogen contents tended to be higher 45 minutes and 24 hours post mortem (P<0.10) and the drip loss lower in the lupine-fed pigs. There were clear tendencies to significant differences in production results as the 25% lupines showed negative impact on growth rate, feed conversion ratio, slaughter weight and carcass weight. Newly mixed entire male pigs showed worse performance than newly mixed female pigs during the short time experiment.


Summary translation

Ornelugt er en afvigende lugt og smag som først og fremmest skyldes de to stoffer skatol og androstenon. Det er et problem som findes hos 5-10 % af danske DLY-hangrise ved en levendevægt omkring 100 kg. Imidlertid vides det, at sogrise og galte også kan have ”ornelugt” eller rettere sagt griselugt/-smag eller fækal lugt/-smag (skatol). Skatol i rygspæk over 0,15 ppm alene opleves af sensitive forbrugere som kød med afvigende lugt og smag.
En måde til at få reduceret skatolkoncentrationen og forbedret spisekvaliteten kunne tænkes at være fodring med fiberrige langkædede kulhydrater. Baggrunden herfor er tidligere forsøg med rå og tørret cikorie rod og blå lupin frø. Et blandt flere forsøg med cikorie har tidligere vist, at 10 % eller mere af tørret cikorierod i foderblandingen reducerede skatolinholdet hos hangrise signifikant når der blev fodret hermed i 1, 2 eller 3 uger. I den sensoriske undersøgelse resulterede det i nedsat ornelugt og dermed en forbedring af spisekvaliteten. Tilsvarende vides, at 25 % blå lupiner reducerer skatolkoncentration i spæk hos galte og sogrise, men ikke om en sådan reduktion kunne ske allerede efter 1 eller 2 uger hos han- og sogrise, samt hvilken indflydelse dette ville have på spisekvaliteten.
Derfor gennemførtes to forsøgsgentagelser hver med 24 grise (12 han- og 12 sogrise) som blev fordelt på 3 forsøgsbehandlinger i henhold til kuld, begyndelsesvægt og køn således, at der var par af enten sogrise eller hangris i hver sti. Par af henholdsvis so- og hangrise blev opstaldet i forskellige stalde, så kønnene ikke skulle kunne påvirke hinanden. De parvis opstaldede grise blev fodret med 3 forskellige foderblandinger i 1 eller 2 uger før slagtning og slagtet ved en gns. levendevægt på 104 kg.. De to forsøgsfoderblandinger indeholdt fermenterbare fibre (henholdsvis 10% tørret cikorie plus 90% økologisk kontrol kraftfoder eller 25% blå lupiner plus 75% andre økologiske kraftfodermidler). De to forsøgsfoderblandinger blev sammenlignet med den økologiske standard kraftfoderblanding. Der blev målt skatol og indol i blodplasma fra Vena jugularis ved forsøgets påbegyndelse og lige før grisene blev bedøvet ved slagtning. 45 minutter efter slagtning blev udtaget nakkespækprøver til skatolbestemmelse. Produktionsresultaterne blev registreret (Daglig tilvækst, FEs per kg tilvækst, levende slagtevægt, varm og kold slagtevægt, kødprocent), og efter slagtning på Forskningscenter Foulum blev følgende teknologiske kødkvaliteter målt i M. Longissimus dorsi (LD): Varm og kold slagtevægt, kødprocent, kødfarve (L*, a*, and b* værdier), dryptab, pH målinger, temperaturer og glykogen 45 minutter and 24 timer post mortem.
Der blev fundet en stærkt signifikant reduktion i skatolniveauet både i blod og spæk for begge køns vedkommende efter både 1 og 2 ugers fodring med 25% lupiner (P<0.001). 10 % (og 13,3%) tørret cikorie reducerede derimod ikke skatolniveauet i blod og spæk signifikant i forhold til de kontrolfodrede sandsynligvis på grund af fejl i tørringsprocuduren. De fleste teknologiske kødkvalitetsegenskaber var ikke blevet påvirket af forsøgsbehandlingerne. Der var en tendens til at glykogenindholdet 45 minutter og 24 timer efter slagtning var højere hos de lupinfodrede og dryptabet mindre (P<0,10). Der var en klar tendens til at produktionresultaterne blev forringet ved fodring med 25% lupiner (daglig tilvækst, FEs per kg tilvækst, levende slagtevægt, varm og kold slagtevægt). Nyligt sammenblandede hangrise opnåede ringere produktionsresultater end nyligt sammenblandede sogrise i dette korttidsforsøg.

EPrint Type:Conference paper, poster, etc.
Type of presentation:Speech
Keywords:chicory, lupine, fibre, NSP, fuctooligosaccharides, boar taint, skatole
Subjects: Values, standards and certification > Evaluation of inputs
Animal husbandry > Production systems > Pigs
Research affiliation: Denmark > DARCOF III (2005-2010) > QEMP - Integrity and quality of organic meat and egg
Deposited By: Hansen, Grethe
ID Code:11058
Deposited On:25 Jul 2007
Last Modified:12 Apr 2010 07:35
Document Language:English
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics