home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Stenstugu, försöksstation

{Facility} Stenstugu, försöksstation. [Stenstugu, experimental farm.] Facility Leader(s): Pettersson, Bo and Bramford, Bengt, The Rural Economy and Agricultural Societies .

Full text not available from this repository.

Summary

På mellersta Gotland ligger försöksstationen Stenstugu. Här bedrivs sedan 1954 fältförsöksverksamhet. Denna verksamhet drevs av SLU till och med år 2003. Sedan 2004 är Gotlands läns hushållningssällskap huvudman för försöksverksamheten. Varje år pågår cirka 50 fältförsök och demonstrationsodlingar på Stenstugu. Åkermarken ligger i väl arronderade fält, med jordarter som varierar från moränmellanlera till kärrtorvmull. Jordarna är i klass III för fosfor (P-AL), klass III-IV för kalium (K-AL) och pH-värdena är mellan 7 till 8. Det finns betesmarker med natur- och kulturvärden. Öläget och närheten till havet ger kalla vårar med milda höstar och vintrar. Nederbörden, cirka 525 mm/år, är ojämnt fördelad vilket leder till försommartorka och många soltimmar. Stenstugu drivs kreaturslöst och har en växtodling som överensstämmer väl med den gotländska, med bl.a. spannmål, sockerbetor, höstraps och ärtor. För att klara växtnäringsbehovet på den ekologiska arealen köps godkänd flytgödsel in från en granngård. Ett långliggande ekologiskt omläggningsförsök pågår sedan 1986.
Väl tilltagna och ändamålsenliga utrymmen finns, hit hör kontorslokaler, maskinhallar, verkstad och utrymmen för provtagning och hantering av försöksmaterial. En väderstation som kontinuerligt registrerar meteorologiska data, en insektsfälla för bladlusprognoser och en bevattningsdamm med tillhörande utrustning anpassad för bevattning i fältförsök finns, samt lantbruks- och specialmaskiner för både konventionella och ekologiska fältförsök. På Stenstugu arbetar två personer med lång erfarenhet av fältförsök och genom hushållningssällskapets övriga personal ökas och breddas kompetensen ytterligare. För gårdens drift har SLU en driftledare anställd.

Summary translation

Stenstugu is located on the Swedish island Gotland about 14 km from Visby. It has crop production (cereals, sugar beats, winter rape and peas). The acreage consists of 175 ha of which 10 ha is approved by KRAV. The 10 ha were converted in 1997. HS Gotland runs the farm experiments. The Swedish University of Agricultural Sciences owns the farm. A long-term conversion experiment has been going on since 1986.

EPrint Type:Research facility description
Type of Facility:Experimental farm
Location:Stenstugu experimental farm
SE-621 77 Visby
bo.pettersson@hush.se,
Bengt.Bramford@jlt.fak.slu.se.
Keywords:field experiments, demonstration, long-term conversion experiment
Subjects: Crop husbandry
Research affiliation: Sweden > The Rural Economy and Agricultural Societies
Deposited By: Karlsson, Miriam Frida
ID Code:8321
Deposited On:13 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:32

Repository Staff Only: item control page