home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Lilla Böslid försöksstation

{Facility} Lilla Böslid försöksstation. [Lilla Böslid experimental farm.] Facility Leader(s): Henriksson, Maria, The Rural Economy and Agricultural Societies .

Full text not available from this repository.

Summary

Lilla Böslid ligger 1–2 km från havet i en förnämlig jordbruksbyggd strax söder om Halmstad. Klimatet är milt och årsnederbörden cirka 800 mm. Gården omfattar 98 ha åker och har sedan 1979 bedrivits som en ren växtodlingsgård. De 76 ekologiska hektaren, som fördelar sig på 62 ha lerjord och 14 ha sandjord, odlas enligt KRAV:s regler. Resterande 23 ha odlas konventionellt för omfattande potatisförsök. På lerjorden skedde en successiv omläggning under perioden 1989–1993. Sandjorden lades i karens 1994. Innan omläggningen låg marken några år i omställning 90-programmet. Dessförinnan odlades främst spannmål, oljeväxter och ärter. Hushållningssällskapet fick Lilla Böslid i donation 1984.
Växtföljden är anpassad till växtodling med gröngödslingsgrödor och odling av avsalugrödor som t.ex. brödsäd. På lerjorden odlas höst- och vårsäd (till bröd och malt), åkerböna, lusern (till grönfodertork) och rödklöver till frö. Höstraps odlas i mindre skala (problem med klumprotsjuka förhindrar odling på en del skiften). På sandjorden odlas stråsäd (främst råg och korn), gröngödsling, rödbetor och höstraps. Tidigare potatisodling har för tillfället lagts ned på grund av extremt högt bladmögeltryck. Nöt- och hönsgödsel till stråsäd, raps och rödbetor köps in från gårdar i närheten. Djurtätheten i området är hög och därmed är tillgången på gödsel god. Ogrästrycket är högt av både rot- och fröogräs (speciellt åkersenap kan nämnas). Den mekaniska bekämpningen av dessa görs med gåsfotskultivator, radhacka, ogräsharv och rotorklippare.
Varje år pågår ett 10-tal försök och demonstrationsodlingar. Hushållningssällskapet har huvudkontor på gården. En försöksavdelning med personal och maskiner, basdokumentation (markkartering, N-min, odlingsåtgärder och resultat m.m.) och väderdata finns. En meteorologisk mätstation står på gården.

Summary translation

Lilla Böslid is located near Halmstad in Halland, it has crop production (on the clay soil: winter and spring grain, field bean, alfalfa, red clover and on the sandy soil: cereals, green manure, red beets, winter rape) and consists of 98 ha of which 76 ha is organic. The organic arable land was converted in 1989–1994. HS in Kristianstad runs the farm.

EPrint Type:Research facility description
Type of Facility:Experimental farm
Location:Lilla Böslid
SE-310 31 Eldsberga
maria.henriksson@hs.halland.net
Keywords:organic crop production, experiment and demonstration cultivation
Subjects: Farming Systems
Research affiliation: Sweden > The Rural Economy and Agricultural Societies
Deposited By: Karlsson, Miriam Frida
ID Code:8320
Deposited On:13 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:32

Repository Staff Only: item control page