home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Bollerup, Önnestad, Östra Ljungby: Försök med miljömedvetna och uthålliga odlingsformer

{Facility} Bollerup, Önnestad, Östra Ljungby: Försök med miljömedvetna och uthålliga odlingsformer. [Sustainable and environmental friendly crop management experiments.] Facility Leader(s): Larsson, Ingemar, The Rural Economy and Agricultural Societies .

Full text not available from this repository.

Online at: http://www.odlingssystem.se/

Summary

Bollerup, Önnestad och Östra Ljungby är tre naturbruksgymnasier i Skåne där det sedan 1989 pågår ett långliggande basprojekt, ”Miljövänliga och uthålliga odlingsformer”, med syfte att studera konventionella och ekologiska odlingssystem. Projektet består av två viktiga delar. En del avser att bidra med faktaunderlag i debatten om vad som är långsiktigt hållbara och miljövänliga odlingssystem. Vid utvecklingen av de ekologiska systemen finns ambitionen att finna samband mellan växtförädling, näringstillförsel och livsmedlens kvalitet. Målsättningen är att kunna behålla de olika ekologiska inriktningarna, där det biodynamiska systemet med bl.a. hantering av gödselkompost är av särskilt intresse. Försökens upplägg möjliggör jämförelser i näringssammansättning mellan produkterna från de olika systemen. En annan viktig del är att basprojektet ger en möjlighet för olika fördjupade forskningsprojekt. Systemens åtgärdsprogram förankras kontinuerligt med en referensgrupp där forskare, experter och lantbrukare medverkar aktivt.

Summary translation

Bollerup, Önnestad and Östra Ljungby are three agricultural colleges located in Scania. The schools have systems with and without ruminants. The organic part of the farming systems consists of approximately 1.7 ha. The long-term experiment “Experiments with environmentally sustainable crop rotations” has been running at the schools since 1986. The goal is to find connections between plant breeding, nutrient supply and food quality. HS in Kristianstad coordinates the long-term experiment.

EPrint Type:Research facility description
Type of Facility:Long-term crop experiment
Other Type:Agricultural colleges with long term experiments
Location:
Keywords:environmentally sustainable crop rotations
Subjects: Farming Systems
Research affiliation: Sweden > The Rural Economy and Agricultural Societies
Related Links:http://www.odlingssystem.se/
Deposited By: Karlsson, Miriam Frida
ID Code:8317
Deposited On:13 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:32

Repository Staff Only: item control page