home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Radmyllning och kombisådd av flytande gödselmedel i ekologisk spannmålsodling

Downloads

Downloads per month over past year

View more statisticsLundin, Gunnar (2005) Radmyllning och kombisådd av flytande gödselmedel i ekologisk spannmålsodling. [Band Fertilizing and Combinated Drilling of Liquid Fertilizer for Cereals in Organic Farming.] In: Ullvén, Karin and Alm, Jessica (Eds.) Ekologiskt Lantbruk Konferens, 22-23 november 2005, Ultuna, Uppsala, Centrum för uthålligt lantbruk, p. 305.

[img] PDF - English
143kB

Online at: http://www.cul.slu.se/ekokonferensen/

Summary

En möjlighet att minska kostnaderna för inköpt växtnäring inom den ekologiska odlingen är att minska förädlingsgraden beträffande gödselmedlens torkning och granulering. Exempel på sådana produkter är olika typer av flytande gödselmedel, bl.a. vinass.
Inom konventionell odling medför radmyllning och i ännu högre grad kombisådd ökat utnyttjande av konstgödselns växtnäringsinnehåll. Fördelarna kan förväntas vara ännu större för vinass vars kväve huvudsakligen är organiskt bundet. Förutom de direkta effekterna på grödan torde de angivna metoderna även ha hämmande inverkan på mängden fröogräs.
Projektet syftar till att undersöka radmyllningens respektive kombisåddens potential för tillförsel av flytande växtnäring inom ekologisk spannmålsodling.
Vid fältförsök i Uppsalatrakten tillfördes en vårvetegröda vinass via ytspridning, radmyllning eller kombisådd. Under de inledande försöksåren, 2003 och 2004, kunde inga statistiskt säkra skillnader i avkastning mellan dessa metoder visas. Skörden i de vinassgödslade försöksleden motsvarade i genomsnitt 75 % av beräknad avkastning med samma giva kväve i form av konstgödsel.

Summary translation

Vinasse is a bi-product from baking yest production, among other things. This liquid is rich in plant nutrients and its use as a fertilizer may have potential to increase the yield and quality of cereals in organic farming. The use of band spread vinasse in combination with seed drilling is evaluated in a three-year long project. A combinated drilling machine is used in the project after modification for use with granular mineral fertilzer as well as vinasse.

EPrint Type:Conference paper, poster, etc.
Type of presentation:Poster
Keywords:Vinasse, fertilizer, organic farming, combinated drilling machine, spreading
Subjects: Crop husbandry > Weed management
Crop husbandry > Soil tillage
Crop husbandry > Composting and manuring
Research affiliation: European Union > Fertilization Systems FERSY
Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
Denmark > AU - Aarhus University > AU, DJF - Faculty of Agricultural Sciences
Sweden > Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering JTI
Deposited By: Lundin, Researcher Gunnar
ID Code:6372
Deposited On:24 Nov 2005
Last Modified:12 Apr 2010 07:31
Document Language:Swedish/Svenska
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page