Institutt for økonomi
og ressursforvaltning


Om IØR
Ansatte
Studier
Forskning
Publikasjoner

IØR- bulletinen
Instituttseminarer
Oppslagsarkiv
Studentportalen Athene
Studentenes Optimum
-------------------------------

English
 

Presentations and lectures

  • 2004 Kulturlandskapets pris - samfunnsøkonomiske aspekter

  • 2003 Hva slags økonomer tregner norge?

Institutt for økonomi og ressursforvaltning
Tårnbygningen
Postboks 5003, 1432 Ås
Tlf.: 6496 5700 | Faks: 6494 3012 | E-post: ior@umb.no