Institutt for økonomi
og ressursforvaltning


Om IØR
Ansatte
Studier
Forskning
Publikasjoner

IØR- bulletinen
Instituttseminarer
Oppslagsarkiv
Studentportalen Athene
Studentenes Optimum
-------------------------------

English
 

Eksterne publikasjoner / External publications

Disse sidene inneholder lenker til sammendrag av internasjonale publikasjoner (journalartikler og bokkapitler) med refereeordning, samt bøker utgitt på internasjonale forlag der insituttets medarbeidere er (med)forfattere. For å bestille en ekstern publikasjon (kun journalartikler og bokkapitler), send en faks til 6494 3012 eller en e-post til ior**ior.nlh.no og oppgi ekstern publikasjon nr. (år og nummer) samt oppgi namn og adresse. Ved cut-and-paste av denne e-post adressa, venligst erstatt ** med @.

These pages contain links to abstracts of international publications (journal articles and book chapters) with a referee system, as well as books published internationally where staff members at the department are
(co-)authors. To obtain an external publications (articles and book chapters only), send a fax to (+47) 6494 3012 or an e-mail to ior**ior.nlh.no and state the number of the offprint you want (year and number), as well as provide your name and address. When using cut-and-paste of this e-mail address, please replace ** with @.Institutt for økonomi og ressursforvaltning
Tårnbygningen
Postboks 5003, 1432 Ås
Tlf.: 6496 5700 | Faks: 6494 3012 | E-post: ior@umb.no