home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Miljøeffekter og produktkvalitet i økologisk dyrking - eksempler på dokumentasjon

Serikstad, Grete Lene (2005) Miljøeffekter og produktkvalitet i økologisk dyrking - eksempler på dokumentasjon. [Environmental impact and product quality of organic agriculture - examples of documentation.] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Plantemøtet Østlandet 2005. Grønn kunnskap, Planteforsk, Ås, Norway, 9 (2), Grønn kunnskap, no. Volume 9 no 2, pp. 198-204.

[img] PDF - English
161kB

Summary

Flere undersøkelser viser at økologisk landbruk vil redusere negative miljøpåvirkninger som f.eks. klimagassutslipp og reduksjon av biologisk mangfold fra landbruket, sammenliknet med konvensjonelt landbruk. Sammenlikninger av produkter fra ulike driftsformer viser at økologiske matvarer i mange tilfelle har bedre kvalitet enn konvensjonelle. Dette tyder på at økologisk landbruk slik det praktiseres i dag er på rett vei med hensyn til å nå målene for driftsformen, og at økologisk mat langt på vei tilfredsstiller de forventningene forbrukerne har til slike produkter.
Forskning på miljøeffekter av og produktkvalitet i økologisk landbruk er imidlertid begrenset, og ikke alle resultater går i samme retning, så fortsatt fokus på slike spørsmål er nødvendig. Det er ikke minst behov for undersøkelser av mer komplekse problemstillinger, i mer langvarige forsøk. Innhold av enkeltstoffer i mat og fôr gir begrenset informasjon, mens effekten av produktene på de som spiser dem vil utdype bildet av produktkvalitet. Driftsformen økologisk landbruk bør utvikles videre i mer økologisk retning, slik at de positive effektene på miljø og produktkvalitet kan tydeliggjøres.

Summary translation

In several studies organic agriculture has shown reduced negative environmental impact, e.g. greenhouse gas emissions and reduction of biodiversity, compared to conventional agriculture. Product comparisons from different farming systems demonstrate better quality in organic produce than in conventional in many cases. This indicates that the current practice of organic agriculture is on the right track in terms of reaching the objectives of organic agriculture, and that organic food is well on the way to satisfy the consumers' expectations of these products.
Research on environmental impacts of and product quality in organic agriculture is however limited, and all research results do not point in the same direction, which necessitates a continued focus on these issues. Not at least there is a need for studies into more complex issues, in more long-term trials. Content of single substances in food and feed gives limited information, whereas the effect of the product on the consumer will improve the knowledge of product quality. Organic agriculture as a farming system should be developed in a more sustainable direction, so that the positive impacts on environment and products quality can be more clear.

EPrint Type:Conference paper, poster, etc.
Type of presentation:Paper
Keywords:Miljøeffekter, klimagasser, biologisk mangfold, produktkvalitet, patogener, mykotoksiner, anitoksidanter, fettsyrer, dokumentasjon, environment, greenhouse gases, biodiversity, mycotoxins, antioxidants, fatty acids, product quality
Subjects: Food systems > Food security, food quality and human health
Environmental aspects > Biodiversity and ecosystem services
Environmental aspects > Air and water emissions
Research affiliation: Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
Deposited By: Serikstad, Grete Lene
ID Code:6032
Deposited On:09 Nov 2005
Last Modified:12 Apr 2010 07:31
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page