home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Hvordan kan økologisk landbruk bidra til å øke matsikkerheten i u-land?

Downloads

Downloads per month over past year

Sogn, Øystein and Holten, Jon Magne (2005) Hvordan kan økologisk landbruk bidra til å øke matsikkerheten i u-land? [How can organic agriculture contribute to increased food security in developing countries?] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Plantemøtet Østlandet 2005, Planteforsk, Ås, Norway, 9 (2), Grønn kunnskap, pp. 220-228.

[img] PDF - English
154kB

Summary

I dag produseres det nok mat i verden til å mette alle. Likevel sulter nær én mrd. mennesker. Årsakene til den manglende matsikkerheten skyldes i hovedsak politiske, økonomiske og sosiale forhold som for eksempel fattigdom, sosial uro og manglende kjøpekraft - og ikke produsert mengde mat. Ei rekke eksempler fra utviklingsland har vist at økologiske landbruksmetoder har økt matsikkerheten, avlingene og inntektene blant fattige småbrukere som nettopp er de med høyest mat-usikkerhet. Med vektlegging av biodiversitet, resirkulering av næringsstoffer, synergier mellom planter, dyr og jord, samt bevaring og regenerering av naturressursene bidrar økologisk landbruk i utviklingsland til produksjon av trygg og variert mat. Først og fremst lokalt på gården og for lokale markeder, men også for eksport. Økologisk landbruk er bærekraftig på lang sikt.

Summary translation

Today sufficient food is produced to feed everybody. Yet still close to one billion is under-nourished. Lack of food security are mainly due to political, economical and social reasons for example such as poverty, social unrest and lack of purchasing power - and not the amount of food produced. A range of examples from developing countries have shown that organic agriculture methods has increased the food security, yields and the incomes among poor smallholders, who are the ones with the highest food insecurity. Organic agriculture, while emphasizing biodiversity, recycling of nutrients, synergies between plants, farm animals and soil, as well as conservation and regeneration of natural resources, contributes to production of safe and varied diets in developing countries. First and foremost on the farm and for the local market, but also for export. Organic agriculture is sustainability in the long term.

EPrint Type:Conference paper, poster, etc.
Type of presentation:Paper
Keywords:Økologisk landbruk, matsikkerhet, utviklingsland, u-land, produktivitet, Sri Lanka, Tanzania, food security, developing country, productivity, yield, sustainability
Subjects: Food systems > Food security, food quality and human health
Research affiliation: Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
Deposited By: Holten, Jon Magne
ID Code:5721
Deposited On:16 Sep 2005
Last Modified:12 Apr 2010 07:31
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed
Additional Publishing Information:The crop research conference consists of contributions from both organic and conventional agriculture. Only the organic contributions are listed in Organic e-prints.

Repository Staff Only: item control page