home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Lagring af fast husdyrgødning forbedrer spredningen, men øger næringsstoftabet

Downloads

Downloads per month over past year

View more statisticsHansen, Martin N. (2002) Lagring af fast husdyrgødning forbedrer spredningen, men øger næringsstoftabet. [Storage of solid manure improves the spreading evenness, but increases the loss of nutrients.] Forskningsnytt, 2002, 2, pp. 16-17.

[img] PDF - English
Limited to [Registered users only]

118kB

Summary

Under lagring af fast husdyrgødning sker der en kraftig omsætning af husdyrgødningen, hvil-ket forøger muligheden for at opnå en mere ensartet spredefordeling ved udbringning. Lagrin-gen forøger dog risikoen for, at en betydelig andel af husdyrgødningens kvælstofindhold tabes ved ammoniakfordampning, denitrifikation og udvaskning. Tabet reducerer gødningsværdien af husdyr¬gødningen og kan medføre uønskede miljøpåvirkninger. Ammoniaktabet i forbindel-se med udbringning er dog lavere fra lagret fast husdyrgødning, hvilket dog ikke modsvarer det forøgede tab af kvælstof, der finder sted under lagring.


EPrint Type:Newspaper or magazine article
Subjects: Environmental aspects
Research affiliation: Denmark > SOAR - Research School for Organic Agriculture and Food Systems
Deposited By: Hansen, Scientist Martin N
ID Code:5620
Deposited On:21 Sep 2005
Last Modified:12 Apr 2010 07:31
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page