home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Proposal for the knowledge synthesis "Organic agriculture in a global perspective"

Downloads

Downloads per month over past year

View more statisticsAlrøe, Hugo Fjelsted and Kristensen, Erik Steen (2004) Proposal for the knowledge synthesis "Organic agriculture in a global perspective". [Oplæg til vidensyntesen "Økologisk jordbrug i et globalt perspektiv".] Danish Research Centre for Organic Farming (DARCOF) . [Unpublished]

[img] PDF - English
437kB
[img] PDF - English
299kB

Online at: http://www.okoforsk.dk/funktion/vidsyn/global/

Summary

In September 2003, the Danish Research Centre for Organic Farming (DARCOF) presented a strategy proposal for 2005-2010 entitled "International research cooperation and organic integrity". In the strategy, organic agriculture in a global perspective is described as a new research area. Now, DARCOF's Board of Directors has decided to initiate a so-called knowledge synthesis1 and the present paper is a proposal for this work.
This knowledge synthesis shall provide an overview of the role of organic agriculture in a global perspective, and a basis for initiating new research in this area. With food production as the point of departure and the growing globalisation as a necessary context, the work must include sustainability and fair trade as important considerations and discuss major aspects such as
o organic values and principles as guides for development
o communication and networks between producers and users
o power relations and barriers in form of economic, political and social structures.
Key questions in the work can be:
a) Can organic production in development countries contribute to a sustainable development? How?
b) Can organic certification protect natural resources, improve work conditions, etc.? How?
c) Can a fair global trade with organic products be realized? How?
d) Can the world be fed with organic production? How?
e) Can organic research in high-income countries benefit organic agriculture in low-income countries? How?
The answers to these questions should not just be descriptive on the basis of the present organic food systems, but also outline a development perspective for these systems. The work should not be sharply delimited with regard to the present standards for organic farming, but take guidance from the basic organic ideas and principles and related ideas

Summary translation

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO) har udfærdiget et oplæg til strategi for 2005-2010 med titlen "Internationalt forskningssamarbejde og økologisk integritet". I strategien nævnes økologisk jordbrug i et globalt perspektiv som et væsentligt nyt forskningsområde. FØJOs bestyrelse har efterfølgende besluttet at igangsætte en vidensyntese på området, og nærværende papir er et oplæg til denne vidensyntese.
Vidensyntesen skal give et overblik over økologisk jordbrugs rolle i et globalt perspektiv og danne grundlag for at iværksætte forskning på området.
I lyset af den stigende globalisering skal der, med udgangspunkt i fødevareproduktionen, inddrages væsentlige hensyn som bæredygtighed og fair samhandel, og belyses væsentlige aspekter som
o økologiske værdier og principper som ledetråde for udviklingen
o kommunikation og netværk mellem producenter og brugere
o magtrelationer og barrierer i form af økonomiske, politiske og sociale strukturer
Centrale spørgsmål i syntesen kan være:
a) Kan økologisk produktion i ulande medvirke til en bæredygtig udvikling? Hvordan?
b) Kan økologisk certificering beskytte naturressourcer, forbedre arbejdsvilkår, med videre? Hvordan?
c) Kan en fair global handel med økologiske varer realiseres? Hvordan?
d) Kan verden brødfødes ved økologisk drift? Hvordan?
e) Kan den økologiske forskning i de rige lande gavne økologisk jordbrug i fattige lande? Hvordan?
Besvarelsen af spørgsmålene skal ikke alene være beskrivende med udgangspunkt i de nuværende økologiske fødevaresystemer, men også tegne et udviklingsperspektiv for disse. Vidensyntesen skal således ikke skarpt afgrænses i forhold til de eksisterende standarder for økologisk jordbrug, men i højere grad orientere sig efter de økologiske ideer og principper samt beslægtede ideer.
Vidensyntesen skal endvidere afdække på hvilke delområder det er hensigtsmæssigt at iværksætte forskning i regi af FØJO, hvor stor en indsats der er påkrævet, og hvilken ekspertise der er til stede eller behov for at tilvejebringe.

EPrint Type:Other
Subjects:"Organics" in general
Food systems
Research affiliation: Denmark > DARCOF II (2000-2005) > V.1 (SYNERGY) Coordination and synergy
Research funders: Denmark > DARCOF II (2000-2005)
Related Links:http://www.darcof.dk, http://www.okoforsk.dk/funktion/vidsyn/global, http://ecowiki.org/GlobalPerspective, https://orgprints.org/10345
Deposited By: Alrøe, PhD Hugo Fjelsted
ID Code:532
Deposited On:02 Apr 2007
Last Modified:12 Apr 2010 07:27
Document Language:English
Status:Unpublished
Refereed:Not peer-reviewed
Additional Publishing Information:Homepage at at http://ecowiki.org/GlobalPerspective

Repository Staff Only: item control page