home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

TÜRKİYE VE AB’DE ORGANİK TARIM MEVZUATI, UYGULAMALARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Downloads

Downloads per month over past year

View more statisticsDurak Kılıçaslan, Nazlı Seda (2015) TÜRKİYE VE AB’DE ORGANİK TARIM MEVZUATI, UYGULAMALARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ. [ORGANIC FARMING LEGISLATION, IMPLEMENTATIONS AND EVALUATION.] Thesis, TR. MINISTRY OF FOOD AGRICULTURE AND LIVESTOCK General Directorate of European Union and Foreign Affairs . .

[img] PDF - Published Version - Turkish/Türkiye
3MB

Summary

Teknoloji, bilim, sanayi ve kırsal kalkınma alanında var olan gelişmeler tarımsal ürünlere yönelik beklentileri değiştirmektedir. Çevre ve sağlığa ilişkin bilinç düzeyinin artması ile birlikte organik tarıma ilgi de artmakta ve dünyadaki organik tarım pazarı genişlemektedir. Ülkemizde ekonomik ve sosyal alanda yaşanan gelişmeler ve küresel iklim değişiklikleri, organik tarımsal üretimi önemli ölçüde etkilemekte olup, tüketicilerin gıda güvenilirliğine ilişkin taleplerinin artması, üretimden tüketime kadar geçen tüm sürecin izlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu durum, belgelendirmeyi yapan kuruluşların yeterliliklerinin uluslararası standartlara göre değerlendirilerek onaylanmasını sağlayacak bir akreditasyonu da gündeme getirmektedir. Bu çalışmada; Organik Tarım başta olmak üzere; İyi Tarım Uygulamaları ve Küresel İyi Tarım Uygulamaları (GLOBAL G.A.P.) da dahil ülkemiz tarım sektöründe yürütülen belgelendirme programları kapsamında Türkiye’de organik tarım ürünlerinin belgelendirmesi faaliyetleri ve bu faaliyetlerin akreditasyonu, uluslararası standartlar açısından değerlendirilmiş, Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde organik tarım mevzuatında yaşanan son gelişmelere değinilmiş ve Türkiye’de organik tarım mevzuatının, mevcut mevzuatın uygulanabilirliğinin ülke koşulları da dikkate alınarak AB Organik Tarım mevzuatı ile önemli ölçüde uyumlu olduğu kanaatine varılmıştır.

Summary translation

Developments in technology, science, industry and rural development change the expectations related to agricultural products. The awareness of health and environment also raises interest on organic farming and market of organic farming throughout the world has developed. Economic and social developments and global climate changes in our country largely affect the organic farming production and increase in consumers’ demands about food security require the whole process to be observed. This brings up an accreditation that will ensure the approval of sufficiency of the certification institutions in accordance with international standards. In this study, within the scope of certification programmes carried out in agricultural sector; certification activities of organic farming products notably Organic Farming, Good Agricultural Practices and GLOBAL G.A.P. in Turkey and accreditation of them have been evaluated with regard to international standards, recent developments in the legislation of organic farming have been mentioned, and considering the conditions of the country in terms of carrying out existing legislation the opinion has been reached that the legislation of organic agriculture is compatible with EU Organic farming legislation largely.

EPrint Type:Thesis
Keywords:İyi Tarım Uygulamaları, Organik Tarım, Belgelendirme, Akreditasyon, Organik Tarım Mevzuatı, Avrupa Birliği, Good Agricultural Practices, Organic Farming, Certification, Accreditation, Legislation of Organic Farming, European Union
Subjects:"Organics" in general
Research affiliation: Turkey
Deposited By: VURAL, Dr. Aysen ALAY
ID Code:37942
Deposited On:02 May 2020 18:07
Last Modified:02 May 2020 18:07
Document Language:Turkish/Türkiye
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page